Zoek op

Zo bang als een wezel

Spreekwoorden: (1914) Zoo bang als een wezel,
d.w.z. zeer bang. De wezel is zeer schuw; vandaar deze spreekwijze. Zie Ndl. Wdb. II, 970; V. Eijk II, 95; Harreb. II, 457; Joos, 12; Fokke, Boertige reis, 2, 92: Ze waren zoo bang als wezels voor al wat maar eenigzins op een draak geleek; fri. bang as in weesling.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0157.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.