Zoek op

Zo gewonnen zo geronnen

Spreekwoorden: (1914) Zoo gewonnen, zoo geronnen,
d.i. wat met weinig moeite of op oneerlijke wijze Wordt verkregen, blijft niet lang.1) In de Middeleeuwen lezen we dit spreekwoord bij Matthyszen, 38: qualic ghewonnen, qualic verloren; eenigszins anders in Wrake, 1068: qualijc ontspaert (overgespaard), qualijc verloren; b...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0694.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.