Zoek op

Zuilen-orde

Let op: Spelling van 1858 kolommen-orde; de verhouding der gezamenlijke deelen eener zuil, zoo onderling, als met betrekking tot de geheele zuil. Men neemt gemeenlijk in de bouwkunst vijf soorten van zuilen aan, namelijk: de Toskaansche, zijnde de eenvoudigste; op deze volgt, bij opklimming, de Dorische...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.