Zoek op

aalmoezenier

aalmoezenier zelfst.naamw. geestelijke voor militairen, gevangenen en leden van jeugdbewegingen Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'aalmoezenier' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen m...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aalmoezenier

AALMOEZENIER

1) Aal 2) Aan het leger toegevoegde geestelijke 3) Beroep 4) Geestelijke 5) Geestelijke in het leger 6) Legerpredikant 7) Legerpriester 8) Militaire functie 9) Militaire geestelijke 10) Priester 11) Priester in het leger 12) Rooms-katholieke geestelijke die belast is met de zielzorg van specifieke groepen 13) Soort geestelijke 14) Veldprediker 15)...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AALMOEZENIER/1

Aalmoezenier

Een aalmoezenier is een kerkelijke functie, gericht op de geestelijke en materiële zorg voor gasten, zieken en behoeftigen. De term is afkomstig van het Grieks-Latijnse "eleemosynarius". ==Armenzorg== Vanaf de 10e eeuw richtten kloosters hospitalen voor de armen in. Naast ziekenzorg voor zieke kloosterlingen, nam men er ook externe bezoekers of.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aalmoezenier

aalmoezenier

•geestelijke voor militairen, gevangenen en leden van jeugdbewegingen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/aalmoezenier

Aalmoezenier

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-s).
~STER, v. (-s), [oudtijds] ) die belast was met het uitdeelen van aalmoezen.
~, groot-, zekere waardigheidsbekleeder.
~SHUIS, o. (...huizen).
~SKIND, o. (-eren).
~SCHAP, o. betrekking -, waardigheid van aalmoezenier.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

aalmoezenier

katholiek geestelijke
Jaar van herkomst: 1251-1275 (CG I 1, 292 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Aalmoezenier

Een rooms-katholieke geestelijke die belast is met de zielzorg van specifieke groepen (militairen, jeugdigen, arbeiders, gevangenen) wordt aalmoezenier genoemd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10692

Aalmoezenier

Priester belast met het pastoraat voor een speciale groep, zoals militairen of gevangenen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

aalmoezenier

katholiek geestelijke (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/aalmoezenier

Aalmoezenier

De Aalmoezenier is een geestelijke die als taak het uitdelen van liefdegaven tot doel heeft. Was oorspronkelijk aan vorstenhoven verbonden. In de latere middeleeuwen hadden bepaalde steden ook een Aalmoezenier die zich met de armenzorg zou bezighouden. De dag van vandaag is een Aalmoezenier iemand die zich langs het rooms-katholiek geloof inzet voo...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/aalmoezenier/
Geen exacte overeenkomst gevonden.