Zoek op

aanbesteding

(mv.) Fr: adjudication / adjudications aanbestedingsrecht - procedure waarbij een opdrachtgever een uit te voeren werk tegen een bepaalde prijs …
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBe.html#2317

aanbesteding

de aanbesteding zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['ambəstedɪŋ] Verbuigingen:   aanbesteding|en (meerv.) officiële bekendmaking van werk dat gedaan moet worden, met het verzoek aan bedrijven om een offerte in te dienen Voorbeeld:   `Bij aanbesteding gaat h...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aanbesteding

Aanbesteding

Een aanbesteding is een opdracht. Volgens een aantal Europese richtlijnen zijn overheden verplicht om aanstaande leveringen, diensten of werken die een drempelbedrag te boven gaan openbaar aan te besteden. Dat betekent dat ze bekend moeten maken dat ze voornemens zijn om goederen of diensten in te kopen, waarna bedrijven op de opdracht kunnen insch...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10352

Aanbesteding

uitbesteding van (bouwkundige) werken door middel van het uitnodigen van aannemers tot het doen van een prijsopgave.
Er zijn hierbij twee vormen te onderkennen, te weten: Uitvoering door aanneming; Uitvoering in regie. Een ander onderscheid is die naar methode van aanbesteding: Openbare aanbesteding; Onderhandse aanbesteding; Enkelvoud...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10336

Aanbesteding

Uitgifteprocedure waarbij effecten te koop worden aangeboden en het aan de koper wordt overgelaten een prijs en dus een aankoopkoers voor te stellen. De verkoop gebeurt zoals bij een veiling en de deelnemers zijn niet op de hoogte van de door de overige bieders voorgestelde voorwaarden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10365

Aanbesteding

Aanbesteding is het door een opdrachtgever aan een uitvoerend bouwbedrijf toewijzen van een bepaald werk tegen een bepaalde prijs.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Aanbesteding

Het gunnen door een opdrachtgever aan een uitvoerend bouwbedrijf van een bepaald werk tegen een bepaalde prijs.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Aanbesteding

Bij een aanbesteding offreren verschillende partijen voor een opdracht. De beste optie wordt uiteindelijk gekozen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

aanbesteding

Def.: aanbesteden wil zeggen dat een opdrachtgever een nader omschreven (hoeveelheid) werk op de markt brengt en uitvoerende partijen in de gelegenheid stelt hiervoor een aanbieding (offerte) te doen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

aanbesteding

•een kans om uitgekozen te worden voor een werk of levering.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/aanbesteding

Aanbesteding

het gunnen door een opdrachtgever aan een uitvoerend bouwbedrijf van een bepaald werk tegen een bepaalde prijs.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/A

aanbesteding

In de bouwkunde een opdracht van een werk, meestal na vergelijking van inschrijvingen door meerdere aannemers.
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=8463

Aanbesteding

Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. In die offertes staat onder andere welke prijs het bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt. Op een voorafbepaalde datum sluit de inschrijving en selecteert de opdrachtgever het ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanbesteding

Aanbesteding

Een aanbesteding is het verkrijgen van prijsopgaven voor de uitvoer of het onderhoud van werken. De uitvoering van een werk of een levering wordt in het openbaar beschikbaar gesteld. Het proces van aanbesteding geschiedt op uitnodiging, onderhands of bij openbare inschrijving. In Nederland zijn het Rijk, de provincie en de gemeenten tot openbare aa...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Aanbesteding

AANBESTEDING

1) Daad van aanbesteden 2) Gunning 3) Handeling van aanbesteden 4) Het aanbestede werk 5) Het laten doen van een prijsopgave van een bouwwerk 6) Laten doen van een prijsopgave van een bouwwerk 7) Opdracht 8) Tender 9) Uitnodiging tot prijsopgave
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AANBESTEDING/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.