Zoek op

Aanbod

Aanbod is de hoeveelheid goederen en diensten die worden aangeboden op een markt bij verschillende prijzen. Voorbeelden van markten zijn de supermarkt, de huizenmarkt, de arbeidsmarkt en de aandelenmarkt. Aanbod betekent iets anders dan de aangeboden hoeveelheid. Bij aangeboden hoeveelheid wordt namelijk gekeken naar wat er van een goed of dienst b...
Gevonden op https://www.finler.nl/aanbod/

aanbod

Eng: offer / submission / bid / tender [overeenkomstenrecht] rechtshandeling die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt Art 217 Boek 6 BW en 2…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboek.html#11067

aanbod

Fr: offre [contractenrecht] eenzijdige rechtshandeling die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt. Een ~ moet voldoende volledig zijn voor de …
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBe.html#2320

aanbod

het aanbod zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈambɔt] wat aangeboden wordt Voorbeelden:   `Vraag en aanbod zijn belangrijk voor de prijs die je moet betalen.`, `een mooi aanbod accepteren`Antoniem:   vraag © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: '...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aanbod

Aanbod

De overeenkomst van verzekering komt tot stand door wilsovereenstemming. Er is sprake van wilsovereenstemming als het aanbod van de ene partij is aanvaard door de andere partij. Bij de overeenkomst van verzekering bestaat het aanbod uit inzending van een aanvraagformulier door de kandidaat-verzekeringnemer. De aanvaarding daarvan door de verzekeraa...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Aanbod

Goederenmarkt: Hoeveelheid goederen die mensen, bedrijven of organisaties willen verkopen, omdat de klanten deze goederen nog niet hebben (vb televisies). Arbeidsmarkt: Hoeveelheid arbeidskrachten die zich aanbieden aan bedrijven of organisaties, ongeacht of deze mensen al een baan hebben of niet. Vermogensmarkt: Hoeveelheid geld die de banken re.....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

aanbod

verzameling waaruit je kunt kiezen vb: het aanbod aan bloeiende planten is niet groot Synoniemen: keuze sortering assortiment keus
datgene wat aangeboden wordt vb: ik heb een fantastisch aanbod gehad!
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=aanbod

aanbod

•aanbieding •het voorradig zijn. •het aangebodene.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/aanbod

Aanbod

[economie] - Aanbod is een term uit de micro-economie die de beschikbaarheid van goederen en diensten aangeeft. Het hangt samen met productie en voorraad. Aanbod staat tegenover de term vraag. Door interactie tussen vraag en aanbod (marktwerking) ontstaat een prijs. De micro-economische theorie beschrijft, verklaart en voor...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanbod_(economie)

AANBOD

1) Aanbidding 2) Aanbieding 3) Assortiment 4) Bod 5) Het aanbieden 6) Het aangebodene 7) Offerte 8) Propositie 9) Voorstel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AANBOD/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.