Zoek op

aanbodcurve

markten en prijzen: geeft grafisch het verband tussen de prijs en de daarbij aangeboden hoeveelheid van een goed. Deze curve ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=aanbodcurve

Aanbodcurve

Hoeveel er van een bepaald product wordt aangeboden, hangt onder andere af van de prijs die een producent voor dat product kan krijgen. Er is dus een relatie tussen de aangeboden hoeveelheid en de prijs van een goed. In de meeste gevallen geldt dat het aanbod van een bepaald goed groter is bij een hoge prijs en lager bij een lage prijs. Het verband...
Gevonden op https://www.finler.nl/aanbodcurve/

Aanbodcurve

In de economie is de aanbodcurve of een grafiek die de relatie afbeeldt tussen de prijs van een bepaald goed en de hoeveelheid ervan, die de producent wenst en in staat is om tegen die gegeven prijs aan te bieden. De aanbodcurve is een grafische weergave van een aanbodschema. De aanbodcurve voor alle producenten bij elkaar opgesteld volgt uit de a...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanbodcurve

aanbodcurve

geeft grafisch het verband tussen de prijs en de daarbij aangeboden hoeveelheid van een goed. Deze curve is (meestal) stijgend, omdat bij een hogere prijs (meestal) meer wordt aangeboden. Men kan onderscheid maken in individuele aanbodcurven en collectieve aanbodcurven. Een collectieve aanbodcurve betreft het aanbod van een zeker goed door alle...
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip08.htm

aanbodcurve

geeft grafisch het verband tussen de prijs en de daarbij aangeboden hoeveelheid van een goed. Deze curve is (meestal) stijgend, omdat bij een hogere prijs (meestal) meer wordt aangeboden. Men kan onderscheid maken in individuele aanbodcurven en collectieve aanbodcurven. Een collectieve aanbodcurve betreft het aanbod van een zeker goed door alle pro...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/registe1.htm#calculatiekartel

aanbodcurve

geeft grafisch het verband tussen de prijs en de daarbij aangeboden hoeveelheid van een goed. Deze curve is (meestal) stijgend, omdat bij een hogere prijs (meestal) meer wordt aangeboden. Men kan onderscheid maken in individuele aanbodcurven en collectieve aanbodcurven. Een collectieve aanbodcurve betreft het aanbod van een zeker goed door alle pro...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.