Aandeel

Effect dat een deel van het kapitaal van een onderneming vertegenwoordigt. De eigenaar ervan, de aandeelhouder, is dus mede-eigenaar van de onderneming. Een gewoon aandeel geeft hem recht op een dividend en stemrecht in de algemene vergadering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10181

Aandeel

Een bewijs van deelname in een NV of BV.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Aandeel

Deel van het kapitaal van een vennootschap, ook maatschappelijk aandeel genoemd indien op het effect geen nominale waarde vermeld is. Elk effect is een eigendomsrecht. Het geeft, indien er winst is, recht op een deel van de uitgekeerde winst van het bedrijf in verhouding tot het kapitaal dat het vertegenwoordigt. De looptijd van een aandeel is geli...
Gevonden op http://www.roerendewaarden.be/nl_lexique.htm

Aandeel

Een aandeel is een bewijs dat recht geeft op een deel van de eigendom van een vennootschap. De aandelen (ook maatschappelijke aandelen genoemd) verlenen aan de aandeelhouders de volgende rechten :
- het recht op een eventueel dividend, dit is een variabel inkomen afhankelijk van de winst van de vennootschap;
- stemrecht in de algemene vergade...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10365

Aandeel

Effect dat een deel van het kapitaal van een onderneming vertegenwoordigt. De eigenaar ervan, de aandeelhouder, is dus mede-eigenaar van de onderneming. Een gewoon aandeel geeft hem recht op een dividend en stemrecht in de algemene vergadering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

aandeel

Een aandeel is formeel een bewijs van deelneming in het kapitaal van een onderneming waaraan bepaalde rechten bijvoorbeeld dividend en soms stemrecht verbonden zijn. ( > Beleggen > effecten > aandelen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/aandeel.htm

Aandeel

Het bewijs van deelneming in het maatschappelijk kapitaal van een onderneming.
Een aandeelhouder is daardoor mede-eigenaar van de onderneming voor het percentage aandelen dat hij bezit.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Aandeel

Het bewijs van deelname in het kapitaal van een vennootschap.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Aandeel

Een bewijs van deelname in een NV of BV.
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Aandeel

Een aandeel is een titel die een gedeelte vertegenwoordigt van het sociaal kapitaal van het bedrijf hetwelk deze titels in omloop brengt. Het geeft aan zijn houder rechten, waarvan de belangrijkste het stemrecht zijn, het recht op informatie en het recht op de winsten van het bedrijf onder de vorm van dividenden. Voor een bedrijf dat op de beurs ge...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10397

Aandeel

is een bewijs van deelname in het betrokken compartiment van de sicav
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10463

Aandeel

Bewijs van deelname in het eigen vermogen van een onderneming.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Aandeel

Een aandeel is een eigendomstitel die een deel van het maatschappelijk kapitaal van een onderneming vertegenwoordigt. Een aandeelhouder deelt met andere woorden in de risico’s van de onderneming, en dit in tegenstelling tot een obligatiehouder die een schuldvordering heeft op de vennootschap in kwestie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10611

Aandeel

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en).
~HEBBER,
~HOUDER, m. (-s),
~HOUDSTER, v. (-s), bezitter (bezitster) van aandeelen, deelnemer in eene zaak.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

aandeel

bewijs dat iemand heeft bijgedragen aan het kapitaal van een naamloze vennootschap
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Aandeel 

Bewijs van deelneming in het kapitaal van een bedrijf dat aan de beurs genoteerd staat. Bij aankoop van een aandeel wordt de koper mede-eigenaar van dat bedrijf. Aandelenbezit geeft het recht om te delen in de winst (dividend) en mee te praten over het beleid van de onderneming. Aandelen kunnen deel uitmaken van een beleggingsfonds.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Aandeel

Bewijs van deelneming in het kapitaal van een vennootschap. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst en stemrecht uit te oefenen in de aandeelhoudersvergadering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Aandeel

Bewijs van deelneming in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst en stemrecht uit te oefenen in een aandeelhoudersvergadering.
Gevonden op http://www.aegon.nl/zakelijk/asset-management/beleggen-abc/

aandeel

• [economie] waardepapier dat de mede-eigendom in het vermogen van een onderneming bewijst. •persoonlijk aandeel in gemeenschappelijke handelingen of in gemeenschappelijk bezit.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/aandeel

aandeel

bewijs dat je geld in een onderneming hebt gestoken vb: heb jij ook aandelen gekocht van dat bedrijf?
wat je er voor geld of inspanning in gestopt hebt vb: hij heeft een flink aandeel gehad in die ruzie Synoniem: bijdrage
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=aandeel

aandeel

onpersoonlijk, ter beurze verhandelbaar recht op kapitaal, echter geen handelspapier (wissels enz.); (hier:)aandeel van een naamloze vennootschap of van een commanditaire vennootschap op aandelen, en tevens potentiele deelnemingen (zoals b.v.in aandelen converteerbare obligaties, claimrechten, optie...
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/aandeel

aandeel

a)ondeelbaar deel van het maatschappelijk kapitaal van een naamloze vennootschap of van een commanditaire vennootschap op aandelen waaraan de in wet en statuten genoemde rechten zijn verbonden;b)document dat een aandeel in het kapitaal als bovenbedoeld belichaamt
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/aandeel

aandeel

1)ondeelbaar deel van het maatschappelijk kapitaal van een naamloze vennootschap of van een commanditaire vennootschap op aandelen waaraan de in wet en statuten genoemde rechten zijn verbonden 2)document dat een aandeel in het kapitaal als bovenbedoeld belichaamt
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/aandeel

aandeel

1 Waardepapier dat de mede-eigendom in het vermogen van een onderneming bewijst. 2 Persoonlijk aandeel in gemeenschappelijke handelingen of in gemeenschappelijk bezit.
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/aandeel

aandeel

de subrubriek aandelen omvat de kapitaaldeelnemingen in vennootschappen, die schriftelijk zijn vastgelegd in waardepapieren, d.w.z. verhandelbare effecten
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/aandeel
Geen exacte overeenkomst gevonden.