Zoek op

aandelen

(mv.) ondernemingsrecht: bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming; het overdraagbare recht op een evenredig deel ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/aandelen (mv.)

aandelen

Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'aandelen' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met aandelen: aandelenemissie aandelenhandel aandelenindex aandelenindexen aandelenkapitaal aand...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aandelen

Aandelen

Een aandeel wordt ook wel een aandeelbewijs genoemd. Aandelen zijn bewijzen van deelneming in een vennootschap. Dit betekent dat iemand die aandelen bezit, mede-eigenaar is van een vennootschap. Vaak worden aandelen verhandeld op een effectenbeurs. In dit artikel wordt uitgelegd wat aandelen zijn, hoe ze zijn ontstaan en wat het verschil is tussen ...
Gevonden op https://www.finler.nl/aandelen/

AANDELEN

1) Effecten 2) Waardepapieren
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AANDELEN/1

Aandelen

Een onderneming die financiële middelen nodig heeft om te investeren, kan aandelen uitgeven. U als koper van een aandeel, levert kapitaal voor de onderneming, een naamloze of besloten vennootschap. Het aandeel vertegenwoordigt op het moment van uitgifte, de emissie, een waarde, de nominale waarde genoemd. Voor het bedrag van uw deelneming wordt u ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10154

Aandelen

Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van een onderneming. Een aandeelhouder is daardoor mede-eigenaar van de onderneming voor het percentage aandelen dat hij bezit. In ruil daarvoor heeft de aandeelhouder recht op een deel van de winst, het zogeheten dividend. Aan een aandeel is gewoonlijk stemrecht verbonden dat men tijde...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Aandelen

Eigendomstitel die een deel van het kapitaal van een onderneming vertegenwoordigt. Deze titel geeft zijn houder inzagerecht in het beheer en de rekeningen, stemrecht op de algemene vergaderingen en recht op een proportioneel deel van de uitgekeerde winsten. Het aandeel is overdraagbaar en verhandelbaar op de beurs (op voorwaarde dat het erop genot...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

aandelen

Certificaten van een naamloze vennootschap of een maatschappij op aandelen die bewijzen dat een genoemde persoon eigenaar is van het aangegeven aantal aandelen.
Categorie: Informatievormen > financiële documenten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Aandelen

Bewijs dat aantoont dat eigendomsrecht aantoont van (deel) onderneming(BV of NV)
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Aandelen

Bewijs dat aantoont dat eigendomsrecht aantoont van (deel) onderneming(BV of NV)
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Aandelen

1) Deelname in het eigen vermogen van een BV. Bij deze rechtsvorm gaat het om een schriftelijk overeengekomen bedrag op naam. Tot 1 oktober 2012 konden aandelen slechts met instemming van de andere aandeelhouders overgedragen worden aan derden. In de flex-bv is dat een regeling die apart geregeld moet zijn in de staturen van de BV.
2) Bewijs van...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

aandelen

zijn eigendomsbewijzen dat men mede eigenaar is van een vennootschap. Men ontvangt als beloning geen rente maar dividend (winstuitkering). Het is risicodragend, d.w.z. dat ingeval van een faillissement de aandeelhouders helemaal aan het eind van de afwikkeling (liquidatie) nog recht hebben op het restant vermogen, hetgeen in veel gevallen nihil...
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip05.htm

Aandelen

Aandelen zijn waardepapieren die worden uitgegeven door beursgenoteerde bedrijven. Wie een aandeel bezit, wordt een aandeelhouder genoemd en heeft (in beperkte mate) zeggenschap in het bedrijf. Aandelen worden verhandeld op de effectenbeurs. De waarde van een aandeel verandert constant en wordt bepaald door vraag en aanbod.
Gevonden op https://beginmetbeleggen.com/aandelen-kopen/

aandelen

zijn eigendomsbewijzen dat men mede eigenaar is van een vennootschap. Men ontvangt als beloning geen rente maar dividend (winstuitkering). Het is risicodragend, d.w.z. dat ingeval van een faillissement de aandeelhouders helemaal aan het eind van de afwikkeling (liquidatie) nog recht hebben op het restant vermogen, hetgeen in veel gevallen nihil is....
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/registe1.htm#calculatiekartel

aandelen

zijn eigendomsbewijzen dat men mede eigenaar is van een vennootschap. Men ontvangt als beloning geen rente maar dividend (winstuitkering). Het is risicodragend, d.w.z. dat ingeval van een faillissement de aandeelhouders helemaal aan het eind van de afwikkeling (liquidatie) nog recht hebben op het restant vermogen, hetgeen in veel gevallen nihil is....
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.