Zoek op

aandelenemissie

Eng: share issue [effectenrecht] het in het verkeer of in omloop brengen van aandelen Art 96 Boek 2 BW en 196 Boek 2 BW…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboek.html#11083

aandelenemissie

Fr: émission des actions [effectenrecht] het in het verkeer of in omloop brengen van aandelen Art 582 W.Venn - Zie ook…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBe.html#2328

aandelenemissie

Eng: issue of shares financiële zaken - Uitgifte van (nieuwe) aandelen. (Emissie = uitstoot) Wanneer een onderneming start of uitbreidt, heeft het kapi…
Gevonden op http://www.economischwoordenboek.nl/woordenboekEco.html#1084

aandelenemissie

aandelenemissie zelfst.naamw. economie de eerste keer dat een bedrijf zijn aandeel|aandelen te koop aanbiedt aan het publiek via de effectenbeurs Bron: WikiWoordenboek. SpellingJuist gespeld: 'aandelenemissie' komt voor in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 6 definities op EncycloI.)...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aandelenemissie

Aandelenemissie

Uitgifte van nieuwe aandelen. Een emissie wordt meestal begeleid door een bank, die bemiddelt bij het plaatsen van de nieuwe aandelen bij het publiek.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

aandelenemissie

Verwerving van kapitaal door een onderneming door middel van het uitgeven van aandelen. Vormen zijn onder meer: claimemissie, onderhandse plaatsing, vrije inschrijvingen, maar ook stockdividend valt hieronder. ( > Beleggen > effecten > aandelen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/aandelenemissie.

Aandelenemissie

Uitgifte van nieuwe aandelen door een bedrijf om eigen vermogen aan te trekken. Een emissie wordt meestal begeleid door een bank, die bemiddelt bij het plaatsen van de nieuwe aandelen bij het publiek.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/aandelenemissie

Aandelenemissie

Een aandelenemissie is een uitgifte van nieuwe aandelen. Een emissie wordt meestal begeleid door een bank, die bemiddelt bij het plaatsen van de nieuwe aandelen bij het publiek.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Aandelenemissie
Geen exacte overeenkomst gevonden.