Zoek op

aandelenregister

Eng: share register / register of shareholders [ondernemingsrecht] register waarin de personalia van alle aandeelhouders in de besloten vennootschap zi…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboek.html#11081

aandelenregister

Fr: registre des actions [vennootschapsrecht] register gehouden in de zetel van de vennootschap, waarin alle aandelen op naam worden ingeschreven en wa…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBe.html#2324

aandelenregister

Eng: shareholders` register producentengedrag - of aandelenregister, waarin de personalia van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen, met ver…
Gevonden op http://www.economischwoordenboek.nl/woordenboekEco.html#1088

aandelenregister

Het aandelenregister is een register dat het bestuur van een vennootschap bijhoudt en waarin per aandeel (of groep aandelen)is opgenomen: ( > Beleggen > effecten > aandelen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/aandelenregister

Aandelenregister

door het bestuur van een vennootschap gehouden register van houders van aandelen op naam met vermelding van de daarop gestorte bedragen. In de V.S., Groot-Brittannië en Japan register waarin elke transactie met aandelen wordt bijgewerkt omdat de stukken op naam van de houder staan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Aandelenregister

Door het bestuur van een vennootschap gehouden register van houders van aandelen op naam met vermelding van de daarop gestorte bedragen. In de VS, Groot-Brittannie en Japan register waarin elke transactie met aandelen wordt bijgewerkt.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/aandelenregister
Geen exacte overeenkomst gevonden.