Zoek op

aandelensplitsing

Eng: share split [ondernemingsrecht] oude aandelen worden in een vaste verhouding vervangen door een aantal nieuwe aandelen. Na een ~ ligt de prijs van…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboek.html#11086

aandelensplitsing

Eng: stocksplit financiële zaken - Het splitsen van de (nominale) waarde van een aandeel in twee (of meer) nieuwe aandelen. Geschiedt meestal na een fo…
Gevonden op http://www.economischwoordenboek.nl/woordenboekEco.html#1089

aandelensplitsing

aandelensplitsing zelfst.naamw. economie het verlagen van de nominale waarde van een aandeel met een bepaalde factor, waartegenover dan meer aandelen worden uitgegeven verhoogd met diezelfde factor    Voorbeeld: `dit soort aardigheden uit de financiële wereld zorgen voor veel administr...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aandelensplitsing

aandelensplitsing

Het verlagen van de nominale waarde van een aandeel door splitsing in meerdere gelijke delen. Door splitsing van een aandeel kan de verhandelbaarheid toenemen. De aankondiging heeft dan ook vaak een kortstondig prijsopdrijvend effect. ( > Beleggen > effecten > aandelen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/aandelensplitsin

Aandelensplitsing

Splitsing is het verlagen van de nominale waarde van een aandeel door splitsing in meerdere gelijke delen.
Door splitsing van een aandeel kan de verhandelbaarheid worden vergroot.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Aandelensplitsing

bij voorbeeld één aandeel van ? 10 splitsen in twee van ? 5,-, met als doel meer (kleine) beleggers aan te trekken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Aandelensplitsing

Oude aandelen worden in een vaste verhouding vervangen door een aantal nieuwe aandelen. Na een Aandelensplitsing ligt de prijs van de nieuwe aandelen bijgevolg altijd lager dan de vroegere prijs. Lagere prijzen komen de liquiditeit ten goede.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/aandelensplitsing

Aandelensplitsing

Een aandelensplitsing is het verlagen van de nominale waarde van een aandeel met een bepaalde factor, waartegenover dan meer aandelen worden uitgegeven verhoogd met diezelfde factor. Kortweg gezegd als de nominale waarde met een factor 2 wordt verlaagd dan wordt het aantal aandelen met diezelfde factor 2 verhoogd. Bij een reverse split wordt de no...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aandelensplitsing
Geen exacte overeenkomst gevonden.