Zoek op

aangifte

fiscaal recht: opgave aan de belastingdienst van vermogen en inkomsten om de belastingdienst in staat te stellen de te betalen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=aangifte

aangifte

rechtswetenschap: mededeling van een feit aan het bevoegde overheidsorgaan, vaak n de vereiste vorm, ten behoeve van administratieve ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl?zoek=aangifte

aangifte

Als je aangifte doet van winkeldiefstal, ga je naar het politiebureau. Je vertelt daar je verhaal. Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt. Dat moet je ondertekenen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

aangifte

het melden vb: bij diefstal doen wij aangifte bij de politie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=aangifte

aangifte

de aangifte zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈanxɪftə] Verbuigingen:   aangifte|n, aangifte|s (meerv.) keer dat je iets aangeeft (3) Voorbeeld:   `bij de gemeente aangifte doen van een geboorte` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: '...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aangifte

Aangifte

1. Persoonlijke melding op het politiebureau van een gepleegd strafbaar feit. Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daarvan aangifte te doen. Openbare colleges of ambtenaren die in de uitoefening van hun functie kennis bekomen van een strafbaar feit met welks opsporing zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwij...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

aangifte

Wanneer je als burger melding maakt van bepaalde informatie aan de overheid, heet dat in sommige gevallen een aangifte. Zo kun je bij de gemeente aangifte doen van de geboorte van een kind, bij de douane aangifte doen van goederen die je het land in of uit wilt vervoeren en bij de belastingdienst aangifte doen van de inkomsten waarover je belastin...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=9506

Aangifte

De aangifte is een handeling waarmee de verantwoordelijke voor de verwerking de Privacycommissie erover informeert dat hij een verwerking van persoonsgegevens zal uitvoeren. Een aangifte dient niet voor het aanvragen van een toelating of een machtiging, maar enkel voor het aangeven van een verwerking. De aangifte bestaat vooral uit een beschrijving...
Gevonden op http://www.privacycommission.be/nl/lexicon

Aangifte

Een aangifte heeft meestal betrekking op de melding door een burger van bepaalde dingen aan de overheid: Maar ook aan niet-overheid: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aangifte

Aangifte

[politie] - Een aangifte in justitiële zin is het melden van een strafbaar feit bij de bevoegde autoriteiten, meestal de politie. Dit artikel behandelt het justitiële begrip aangifte zoals dat wordt gebruikt in zowel Nederland als België. == Nederland == In het Nederlands recht is een aangifte het melden van een strafbaa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aangifte_(politie)

aangifte

kennisgeving vooral aan de overheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/aangifte

AANGIFTE

1) Aanbrenging 2) Aangeven 3) Aangeving 4) Aanmelding 5) Bevestiging 6) Bewering 7) Declaratie 8) Het aangeven bij de overheid 9) Kennisgeving 10) Kennisgeving van een misdrijf 11) Mededeling 12) Melding 13) Melding bij de overheid 14) Melding bij de politie 15) Melding van een misdaad 16) Opgave 17) Opheldering 18) Officiële melding 19) Statement...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AANGIFTE/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.