Zoek op

Aanhorigheid

In advertenties waarin een onroerend goed (woning, bedrijfspand e.d.) te koop of te huur wordt aangeboden wordt vaak gesproken over aanhorigheden. Een aanhorigheid of aanhorige zaak is een moeilijk woord voor alles wat bij een te verkopen of verhuren object behoort. Voorbeelden van aanhorigheden zijn een tuin, een boomgaard, een schuur, een loods, ...
Gevonden op https://www.finler.nl/aanhorigheid/

aanhorigheid

Eng: appurtenances [zakenrecht] zaak die hoort bij en dienstbaar is aan een bouwwerk. Bijv. de garage bij het huis Art 233 Boek 7 BW - Zie ook huur van…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboek.html#11102

aanhorigheid

aanhorigheid zelfst.naamw. het tot een groep of partij behoren    Voorbeeld: `Zij hadden veel politieke aanhorigheid. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'aanhorigheid' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aanhorigheid

Aanhorigheid

Aanhorigheid is een object dat behoort bij een (on)gebouwd eigendom. De aanhorige zaak (garage, schuur, enz.) moet dienstbaar zijn aan het hoofdobject zoals bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Aanhorigheid

Bij een huis kunnen andere zaken horen, zoals een garage of een schuur.
Deze bouwwerken worden aanhorige zaken genoemd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

aanhorigheid

•het tot een groep of partij behoren.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/aanhorigheid

Aanhorigheid

object dat hoort bij een (on)gebouwd eigendom. De aanhorige zaak (garage, schuur, enz.) moet dienstbaar zijn aan het hoofdobject.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/A
Geen exacte overeenkomst gevonden.