Zoek op

aanhouden

gerechtelijk recht: de behandeling van een rechtszaak uitstellen, bijv. op verzoek van de partijen of omdat een getuige ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=aanhouden

aanhouden

strafprocesrecht: handeling van de overheid waarbij een persoon van zijn vrijheid wordt beroofd, kan gebeuren door de politie ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=aanhouden

aanhouden

burgerlijk procesrecht: uitstel op verzoek van één der partijen of door de rechter ambtshalve van de behandeling van of eindbeslissing ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/aanhouden

aanhouden

maritiem recht: het feitelijk in beslag nemen en opbrengen van schepen krachtens buit- en prijsrecht tijdens oorlog. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/aanhouden

aanhouden

rechtswetenschap: in beraad houden, bijv. afdoening van een zaak ~. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/aanhouden

aanhouden

strafprocesrecht: uitstel van behandeling van een strafzaak. Bijv. omdat een getuige niet is komen opdagen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/aanhouden

aanhouden

strafrecht: in geval van ontdekking op heterdaad is iedereen bevoegd de verdachte aan te houden. Feitelijk vasthouden van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/aanhouden

aanhouden

aanhouden werkw.Uitspraak:   [ˈanhɑudə(n)] Verbuigingen:   hield aan (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft aangehouden (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen 1) niet uitdoen Voorbeeld:   `je schoenen aanhouden` 2) (iemand) lat...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aanhouden

AANHOUDEN

1) Aan het lijf houden 2) Aandringen 3) Aanklampen 4) Aanstaan 5) Afdoen 6) Afleggen 7) Afzetten 8) Ajourneren 9) Arresteren 10) Behouden 11) Beklijven 12) Bestendigen 13) Blijven 14) Continueren 15) Doorgaan 16) Duren 17) Enteren 18) Gevangennemen 19) Inrekenen 20) Met een verzoek voortgaan 21) Op dezelfde wijze voortzetten 22) Oppakken 23) Perpet...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AANHOUDEN/1

aanhouden

de baas is akkoord
Gevonden op http://neologismen.nl/category/

Aanhouden

Uit `De lagere vaktalen: Taal van post-, telegraaf- en telefoonpersoneel` 1914 een aanvraag aanhouden totdat aan de oudere is voldaan.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

aanhouden

1> een bepaalde koers blijven varen. In algemenere zin: iets blijven volgen.Zie ook: voorhouden. 2> een touw of draad dusdanig tegenhouden dat het niet verder opviert. [Gerelateerde termen >] Mogelijk alleen in de zeevaart in gebruik geweest. Herkomst: Mr. J. van Lennep Zeemanswoordenboek 1856
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=a

aanhouden

Een verdachte zijn-haar vrijheid ontnemen en hem-haar naar een plaats brengen voor verhoor. Bijvoorbeeld een winkeldief tegenhouden totdat de politie er is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

aanhouden

Na het staande houden mag de politie iemand meenemen voor verhoor. Dat heet aanhouden of arresteren. De persoon in kwestie gaat dan mee naar het politie-bureau. Een dergelijke arrestatie is te allen tijde mogelijk wanneer het gaat om heterdaad, dus wanneer iemand wordt betrapt tijdens het plegen van een misdrijf of een overtreding. In beide gevalle...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

Aanhouden

Aanhouden is een term uit het strafrecht waarbij de bevoegdheid bestaat om een verdachte aan te houden. Het aanhouden valt - gelet op het Wetboek van Strafvordering - onder de zogenaamde bijzondere dwangmiddelen. Bij de aanhouding zijn er twee verschillende soorten van de aanhouding te onderscheiden: aanhouding bij heterdaad en aanhouding buiten he...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Aanhouden

aanhouden

iemand tegenhouden vb: ik hield een agent aan om de weg te vragen
aangehouden worden door de politie [gearresteerd worden]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=aanhouden

Aanhouden

1. In het strafrecht: het feitelijk vasthouden van iemand die er van verdacht wordt een strafbaar feit te hebben begaan. 2. In een civiele of strafprocedure: het uitstel van de behandeling of de eindbeslissing van de rechter.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Aanhouden

1. In het strafrecht: het feitelijk vasthouden van iemand die er van verdacht wordt een strafbaar feit te hebben begaan. 2. In een civiele of
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Aanhouden

[Nederlands] Arresteren
Gevonden op https://quizlet.com/105260171/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.