Zoek op

Aanlandige wind

Ook wel oplandige wind. Landwaarts waaiende wind, Oudhollands: De wint hout met het landt in, in Nederland westenwind. In tegenstelling tot aflandige wind, Oudhollands: De wint hout met het landt af, in Nederland oostenwind.
Gevonden op http://vaartips.nl/tipa.htm#aanlandig

aanlandige wind

wind die van zee naar land waait
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Aanlandige wind

[Aardrijkskunde] Een wind die vanaf de zee naar het land waait
Gevonden op https://quizlet.com/115761269/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.