Zoek op

aanpassingsstoornis

aanpassingsstoornis zelfst.naamw. psychologie een stoornis die het zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden bemoeilijkt    Voorbeeld: `Hieronder volgt een beknopt en puntsgewijs overzicht van de aanpak van de aanpassingsstoornis. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingJuist gespeld: 'aan...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aanpassingsstoornis

Aanpassingsstoornis

Een algemene aanduiding voor psychologische aandoeningen die zijn ontstaan als reactie op stressveroorzakende gebeurtenissen. Hierbij kan sprake zijn van angst, depressieve gevoelens of afwijkingen in het gedrag (bijvoorbeeld agressie). Deze problemen zijn duidelijk ernstiger dan verwacht zou kunnen worden naar aanleiding van de gebeurtenis, maar v...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10144

aanpassingsstoornis

ontregeling van het functioneren door onverwachte, sterke of aanhoudende stress
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

Aanpassingsstoornis

Een aanpassingsstoornis is een psychische aandoening. Deze treedt op als reactie op de emotionele en psychische stress die ontstaat bij belangrijke veranderingen in het leven (bijvoorbeeld overlijden, huwelijk, maatschappelijke ontwikkelingen enz.). Deze veranderingen kunnen zowel positief als negatief van aard zijn. In het DSM-IV zijn aanpassings...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanpassingsstoornis
Geen exacte overeenkomst gevonden.