Zoek op

Aanvrager

Een natuurlijke of rechtspersoon die een aanvraag tot uitgifte van een certificaat indient bij een Registration Authority.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

aanvrager

de aanvrager zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   ['anvraxər] Verbuigingen:   aanvrager|s (meerv.) de aanvraagster zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['anvraxstər] Verbuigingen:   aanvraagster|s (meerv.) iemand die iets aanvraagt © Kernerman Dic...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aanvrager

aanvrager

iemand die iets aanvraagt; aanvragende persoon
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/aanvrager

Aanvrager

Degene die een verzekering aanvraagt ten behoeve van zichzelf, namens een rechtspersoon waarvoor hij handelingsbevoegdheid heeft of voor een derde wanneer hiervoor een rechtsgrond bestaat.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

AANVRAGER

1) Rekwestrant 2) Verzoeker
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AANVRAGER/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.