Zoek op

aanvullend recht

Fr: le droit complémentaire [burgerlijk recht] rechtsregels die de verhouding tussen partijen regelen voor zover daarover niets is overeengekomen Zie o…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBereci.html#4676

aanvullend recht

(regels van) Fr: droit supplétif (règles de) [rechtswetenschap] of regelend recht. Rechtsregels die de verhouding tussen partijen regelen voor z…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBe.html#2365

aanvullend recht

Eng: permissive law [burgerlijk recht] rechtsregels die de verhouding tussen partijen regelen voor zover daarover niets is overeengekomen Zie ook semi-…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekreg.html#17828

Aanvullend recht

Wettelijke bepalingen die, voor zover contracterende partijen er in hun overeenkomst niet van zijn afgeweken, de tussen hen ontstane rechtsverhouding mede bepalen. Deze wettelijke bepalingen vullen de overeenkomst dus aan, zij geven een regeling voor het geval partijen niet anders zijn overeengekomen. Partijen zijn niet met betrekking tot alle wett...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Aanvullend recht

(c). Regelend recht; rechtsregels waarvan door bijzondere overeenkomsten afgeweken mag worden. Aanvullend recht geldt alleen voorzover door partijen niet iets anders werd bedongen. Zie ook Dwingend recht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Aanvullend recht

Aanvullend recht, ook wel suppletief recht genoemd, is een term uit het verbintenissenrecht die het geheel van rechtsregels aanduidt dat een aanvullende werking heeft op het dwingend recht. In het Nederlands en Belgisch privaatrecht is de term aanvullend recht synoniem met Regelend recht. In het Nederlands bestuursrecht wordt echter een onderschei...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanvullend_recht
Geen exacte overeenkomst gevonden.