Zoek op

aanvullende schadevergoedingen

Eng: additional damages [verbintenissenrecht] vergoeding voor schade die is geleden door niet of te laat presteren; schade die de crediteur heeft als g…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekaans.html#11171
Geen exacte overeenkomst gevonden.