Zoek op

aanwijzing te onteigenen percelen

Eng: designation of properties to be expropriated [bestuursrecht] op basis van het onteigeningsplan wijst de minister bij Koninklijk Besluit de te onte…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekaans.html#11177
Geen exacte overeenkomst gevonden.