Zoek op

aanzien

I het aanzien zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈanzin] 1) hoe iemand beoordeeld wordt in hoog aanzien staan  (veel waardering of respect ondervinden) 2) hoe iets er uitziet Voorbeeld:   `Dat gebouw krijgt een nieuw aanzien.`Synoniem:  ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aanzien

AANZIEN

1) Aanblik 2) Aanblikken 3) Aangezicht 4) Aankijken 5) Aanschouwen 6) Aanzicht 7) Achtbaarheid 8) Achten 9) Achting 10) Afwachten 11) Allure 12) Aspect 13) Bekijken 14) Beoordelen 15) Beschouwen 16) Bezien 17) Buitenkant 18) Consideratie 19) Culminatiepunt 20) Doorstaan 21) Dulden 22) Edel 23) Eer 24) Eminentie 25) Ere 26) Exterieur 27) Fatsoen 28)...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AANZIEN/1

aanzien

• [ov] kijken naar. • [ov] "~ voor": beschouwen als. • [ov] dulden.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/aanzien

Aanzien

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] ow. [onregelmatig] (ik zag aan, heb aangezien), de oogen (naar iets of [iemand] ) rigten, het oog op (iets of [iemand] ) vestigen; beschouwen, aanschouwen; oordeelen (over iets); medelijden hebben (met); schijnen als of.
~, o. [geen meervoud] gezigt, uiterlijk, aanblik, hoedanighei...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

aanzien

Spreekwoorden: (1914) Aanzien doet gedenken,
d.i. ‘het zien van een persoon maakt, dat men aan hem denkt; of wel, het zien van een voorwerp maakt, dat men zich iets verledens herinnert’; Ndl. Wdb. I, 509. Vgl. mnl. aensien doet gedencken2); Plantijn: Aensien doet gedincken, la veue ou regard faict souvenir, as...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0026.htm

aanzien

[Belgisch Nederlands] (aanziet, aanzag, h. aanzien) beschouwen
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

aanzien

er rustig naar kijken en nog niets doen vb: we zullen het nog even aanzien voor we maatregelen nemen
bekijken vb: hij zag Tina voor iemand anders aan
die stoel is niet om aan te zien! [hij ziet er verschrikkelijk uit]
het is haar aan te zien dat ze bijna vijftig is [je kunt het aan haar zien]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=aanzien

aanzien

hoe het er aan de buitenkant uitziet vb: deze straat heeft een ander aanzien gekregen Synoniem: voorkomen
hoe er over gedacht wordt vb: het aanzien van de politiek is negatiever geworden
vertrouwen dat iemand uitstraalt vb: hij geniet veel aanzien in de partij Synoniem: krediet
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=aanzien

Aanzien

[Geschiedenis] Achting, waardering
Gevonden op https://quizlet.com/94636606/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.