Zoek op

Ab ovo

De epische compositiestijl waarbij de schrijver de gebeurtenissen in chronologische volgorde vertelt Afgeleid van het Latijnse ovum (ei)
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_a.htm

Ab ovo

Ab ovo (vanaf het ei), of vollediger Ab ovo usque ad mala (vanaf het ei tot de appel) is een Latijnse uitdrukking die zoveel betekent als "vanaf het begin" resp. "van begin tot eind". De uitdrukking komt voor in de Satiren van Horatius en is ontleend aan de Romeinse gewoonte een banket met eieren te beginnen en met fruit te beëindigen. Vaak w...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ab_ovo

ab ovo

Vanaf het ei Vanaf het prille begin
Gevonden op http://people.zeelandnet.nl/jakkes/

AB OVO

Horatius; Ars Poetica 147 - Vanaf het prille begin
Gevonden op http://satura-lanx.be/Miscellanea/500%20sententiae/miscellanea_intro_spreuk

ab ovo

Term uit de verteltheorie, ontleend aan Horatius` Satiren 1.3.6 (‘Ab ovo usque ad mala’ = Van het ei tot de appelen = van het begin tot en met het einde van de maaltijd), voor het presenteren van een geschiedenis (fabel-2) vanaf het vroegste moment in de v...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

ab ovo

term uit de verhaalanalyse; wanneer een verhalende tekst begint met een inleiding, een voorgeschiedenis, waarna de eigenlijke handeling op gang komt, spreekt men van een compositie ab ovo.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10167

ab ovo

van den beginne af (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/abovo

Ab ovo

normaal chronologische volgorde ( vanaf begin )
Gevonden op http://www.scholieren.com/werkstukken/15334

ab ovo

[Nederlands] als een verhaal begint aan het begin van de gebeurtenissen
Gevonden op https://quizlet.com/108358804/nederlands-flash-cards/

ab ovo

vertelwijze waarbij een auteur zijn verhaal vanaf het begin (ab ovo betekent ‘vanaf het ei’) aan de lezer presenteert. Hij komt daarbij later dus niet met informatie die eigenlijk aan het begin vooraf ging.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.