Zoek op

accentverschuiving

Term uit de prosodie ter aanduiding van een bepaalde vorm van antimetrie. Volgens de theorie van Stuiveling, die de versvoet als uitgangspunt neemt, zijn er twee gevallen van accentverschuiving. Uitga...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

accentverschuiving

vorm van rijmverdoezeling door één van de rijmende klanken in een onbeklemtoonde lettergreep te plaatsen.
Ik heb je alles gegeven:
een gedicht, mijn maandsalaris
en een kind. Wil je nu even
kijken of het eten klaar is?
(A. Marja: 'Het huwelijk')
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

accentverschuiving

Verschijnsel dat zich voordoet bij de afleiding van woorden. Voorbeeld: bij de afleiding van pluriformiteit uit pluriform is het accent verschoven van de o naar de ei.
Gevonden op http://www.let.uu.nl/~nltaal/za/gramma/A/acc_ing.HTM

accentverschuiving

vorm van rijmverdoezeling door één van de rijmende klanken in een onbeklemtoonde lettergreep te plaatsen.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.