Zoek op

accijns

fiscaal recht: kostprijsverhogende belasting die de overheid heft op zaken waarvan zij het gebruik probeert af te remmen, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/accijns

accijns

kostprijs verhogende belasting (op bv. alcohol en tabak). Doormiddel van het accijns probeert de overheid de consumptie van bepaalde goederen af te remmen. bijvoorbeeld het accijns op tabak, alcohol en benzine. Deze goederen worden ook wel demerit-goederen genoemd.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip09.htm

accijns

is een (kost)prijsverhogende belasting. Het is een instrument van de overheid om de consumptie af te remmen; bijvoorbeeld: het accijns op alcohol, tabak en benzine.Dit zijn de zognaamde demerit goods; zie begrippen L.9
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip02.htm

accijns

zie begrippen L.2
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip01.htm

Accijns

Accijns is een belasting die de overheid heft op bepaalde producten, waaronder brandstoffen voor auto’s. Voor verschillende brandstoffen en verschillende doelgroepen gelden andere accijnzen. Zo is de accijns voor benzine hoger dan die voor diesel en die voor gewone diesel hoger dan die voor rode diesel, die alleen gebruikt mag worden door bepaald...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10274

Accijns

Onder accijns verstaan we een vorm van bijzondere verbruiksbelasting op afzonderlijke goederen, die bestemd zijn voor binnenlands gebruik. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/accijns.htm

accijns

een bijzondere belasting. Wordt in Nederland op alcohol geheven, net als op tabak en olieproducten. Zeg maar 0,50 euro per fles (2004). Particulieren mogen per jaar 90 liter invoeren zonder accijns te moeten betalen. In wijnproducerende landen bestaat doorgaans geen accijns, in Duitsland uitsluitend op mousserende wijn
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10519

Accijns

Let op: Spelling (deels) uit 1864: ACCIJS, m. (-en), belasting (op levensmiddelen enz.), verbruiksbelasting.
~KANTOOR, o. (...oren).
~PLIGTIG, [bijvoegelijk naamwoord]
~WET, v. (-ten).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

Accijns

Een indirecte belasting. Het is in principe een instrument van de overheid om de consumptie af te remmen, aangezien het wordt geheven op goederen die een schadelijke werking hebben, maar is eveneens een belangrijke bron van inkomsten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10762

accijns

verbruiksbelasting
Jaar van herkomst: 1629 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Accijns

Kostprijsverhogende belasting, bijvoorbeeld op alcohol en tabak.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

accijns

•belasting.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/accijns

Accijns

[Nederlands] Belasting
Gevonden op https://quizlet.com/105678468/nederlands-flash-cards/

Accijns

Op sommige goederen heft de overheid een soort kostprijsverhogende belasting. Vaak gaat het daarbij om goederen waarvan de overheid het gebruik probeert af te remmen, zoals tabak, alcohol en benzine.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/accijns

Accijns

Accijns is een belasting, die geheven wordt op de hoeveelheid geproduceerde alcohol bestemt voor de binnenlandse markt. Dit doet men niet door achteraf het alcoholgehalte van het geproduceerde bier te meten, maar door het stamwortgehalte van de wort (accijnswort) te bepalen. Nederlandse accijnsopbrengsten in 2007: € 313.000.000 Per 1 januari 2009...
Gevonden op http://www.bierwoordenboek.com/Accijns.ashx

accijns

belasting op verbruiksartikelen zoals drank en benzine
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Accijns

Accijns is een vorm van indirecte belasting, die wordt geheven op de verkoop van bepaalde goederen. In Nederland en België is vooral sprake van accijns op alcoholische dranken, frisdranken, tabak en brandstoffen (bijvoorbeeld benzineaccijns). In het verleden zijn ook wel andere producten met accijns belast geweest, zoals suiker en keukenzout. Een...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Accijns

accijns

belasting op levensmiddelen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/accijns

accijns

de accijns zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ɑkˈsɛins] Verbuigingen:   ac|cijnzen (meerv.) belasting (op producten) Voorbeeld:   `accijns op alcohol, tabak, benzine` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'accijns' komt voor in de W...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/accijns

Accijns

Accijns is een belasting om het gebruik van bepaalde consumptiegoederen (bijvoorbeeld sigaretten, benzine en alcohol) af te remmen, omdat ze schadelijk zijn voor de gezondheid of voor het milieu. Goederen waarvan de overheid het gebruik wil ontmoedigen worden demerit goods genoemd.
Gevonden op https://www.finler.nl/accijns/

Accijns

Extra belasting op verbruiksgoederen.
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Accijns

Extra belasting op verbruiksgoederen.
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

accijns

is een (kost)prijsverhogende belasting. Het is een instrument van de overheid om de consumptie af te remmen; bijvoorbeeld: het accijns op alcohol, tabak en benzine.Dit zijn de zognaamde demerit goods; zie begrippen L.9(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/registe1.htm#calculatiekartel

accijns

kostprijs verhogende belasting (op bv. alcohol en tabak). Doormiddel van het accijns probeert de overheid de consumptie van bepaalde goederen af te remmen. bijvoorbeeld het accijns op tabak, alcohol en benzine. Deze goederen worden ook wel demerit-goederen genoemd.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/registe1.htm#calculatiekartel

accijns

is een (kost)prijsverhogende belasting. Het is een instrument van de overheid om de consumptie af te remmen; bijvoorbeeld: het accijns op alcohol, tabak en benzine.Dit zijn de zognaamde demerit goods; zie begrippen L.9(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.