Zoek op

acconsonantie

acconsonantie zelfst.naamw. letterkunde rijm van woorden door gelijkluidendheid van medeklinkers, bv. <u>d</u>ie - <u>d</u>roge - <u>d</u>ag Bron: WikiWoordenboek. Spellingacconsonantie' komt niet voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taaluni...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/acconsonantie

Acconsonantie

De rijmvorm waarbij er een overeenkomst is van klank tussen de medeklinkers Ook wel medeklinkerrijm genoemd Vorm van halfrijm. Bijvoorbeeld het gedicht Nonconform van Bert Decorte: Aan elke lering heb ik lak; in elk systeem vind ik een lek; omdat ik niemands zolen lik en met gevlei geen machtigen lok, is †™t dat ik niet als andren luk.
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_a.htm

acconsonantie

zie medeklinkerrijm
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Acconsonantie

Bij deze vorm berust de rijm op de slotmedeklinkers van lettergrepen. Voorbeeld: wand en hond. Deze rijmvorm wordt in de Nederlandse poëzie niet vaak gebruikt.
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/155_Acconsonantie.html

acconsonantie

[Nederlands] medeklinkers hetzelfde
Gevonden op https://quizlet.com/108422974/nederlands-flash-cards/

Acconsonantie

[Literatuur] De klankherhaling heeft betrekking op de medeklinkers
Gevonden op https://quizlet.com/112725523/begrippen-poezie-literatuur-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.