Zoek op

addendum

(mv.) [overeenkomstenrecht] Latijn: bijlage(n) van een contract Zie ook allonge
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=addendum

addendum

addendum zelfst.naamw.Herkomst:   «Latijn Verbuigingen:   addenda (meerv.) bijlagen, bijvoegsels, toevoegsels, aanhangsels Voorbeeld:   `Addendum bij de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.` SpellingCorrect gespeld: 'addendum' kom...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/addendum

addendum

(mv.) [contractenrecht] Latijn: bijlage(n) van een contract Zie ook…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBeabu.html#2405

addendum

Lijst van toevoegingen aan de inhoud van het boek. De gegevens die hierin staan, waren bij het ter perse gaan van het boek nog niet beschikbaar, of zijn inmiddels genoeg veranderd om een addendum (zie ook: erratum) noodzakelijk te maken.
Gevonden op http://www.de-proefpers.nl/graf/w/add01.html

Addendum

Een appendix, aanhangsel van een boek Overgenomen van het Latijnse addendum (dat wat moet worden toegevoegd)
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_a.htm

addendum

Latijn voor 'toe te voegen zaken'. Addendum = enkelvoud Addenda = meervoud
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/addenda-ad

addendum

bijlage, toevoegsel
Gevonden op http://www.woordpost.nl/archief/addendum.html

addendum

[Nederlands] aanhangsel van een boek, bijlage
Gevonden op https://quizlet.com/18562718/nederlands-flash-cards/

addendum

deel van een boek of document dat een aanvulling of een toelichting vormt op de tekst die daaraan voorafgaat; appendix; bijlage; bijvoegsel; toevoegsel; supplement
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/addendum

ADDENDUM

1) Aanhangsel 2) Aanhangsel van een boek 3) Aanvulling 4) Appendix 5) Bijlage 6) Bijvoegsel 7) Supplement 8) Toevoeging 9) Toevoegsel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ADDENDUM/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.