afpersing

de afpersing zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈɑfpɛrsɪŋ] Verbuigingen:   afpersing|en (meerv.) keer dat je iemand met bedreigingen dwingt om iets van waarde te geven Voorbeeld:   `verdacht worden van afpersing van een bedrijf`Synoniem:   chant...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/afpersing

afpersing

iemand door geweld of door dreigen met geweld bewegen tot het afgeven van geld e.d.aan de ander
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/afpersing

afpersing

1)afpersing:dwingen tot afgifte van een goed of aangaan van een schuld door geweld;2)afdreiging:idem door bedreiging met smaad
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/afpersing

afpersing

uitzuigerij chantage
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/afpersing

afpersing

door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingen hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens. Dit met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen G
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/5562

afpersing

het afdwingen door te dreigen vb: hij is aan zijn geld gekomen door afpersing Synoniem: chantage
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=afpersing

afpersing

•mensen onder voor de buitenwereld onzichtbare bedreiging zaken tegen hun wil laten doen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/afpersing

AFPERSING

1) Chantage 2) Het door dwang verkrijgen 3) Het onwettig afdwingen van iemands geld 4) Het sapje is klaar, maar wel onder bedreiging 5) Knevelarij 6) Kneveling 7) Misdadige handeling 8) Onwettige heffing van belastingen 9) Vexatie
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AFPERSING/1

Afpersing

Het dwingen van iemand door geweld of bedreiging met geweld tot afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, of tot het aangaan van een schuld of het tenietdoen van een schuld, met het oogmerk om zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen. Zie ook Afdreiging.
Gevonden op http://bellevueholidayrentals.com/juridisch/

afpersing

(afpersing / afpersen / afgeperst) (blackmail) (strafrecht) misdrijf waarbij het slachtoffer met geweld of onder bedreiging daarvan wordt gedwongen geld af te geven, een schuld aan te gaan of kwijt te schelden. Gerelateerde termen: dwangmiddel / (mv.) dwangmiddelen Gerelateerde- en regelgeving: art. 317 Wetboek van Strafrecht (W
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

Afpersing

Afpersing is een bijzondere vorm van diefstal met geweld en/of bedreigingen. Het onderscheid bestaat erin dat de dader van dit misdrijf de goederen niet wegneemt maar doet afgeven, als gevolg van geweld of bedreiging. Het betreft hier overhandigen van gelden, waarden, roerende voorwerpen, schuldbrieven, biljetten, promessen, kwijtingen, ofwel de o
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Afpersing
Geen exacte overeenkomst gevonden.