Zoek op

akkoord

Harmonische samenklank van ten minste drie tonen. Bijvoorbeeld C-E-G of G-B-D.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/klassieke-muziek/akkoord

akkoord

I het akkoord zelfst.naamw.Uitspraak:   [ɑˈkort] Verbuigingen:   akkoord|en (meerv.) 1) overeenkomst Voorbeeld:   `een akkoord sluiten met een andere partij` 2) het tegelijk en harmonieus klinken van meer tonen muziek Voorbeeld: ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/akkoord

AKKOORD

1) Aangenomen 2) Afgesproken 3) Afspraak 4) Band 5) Bestand 6) Binding 7) Bond 8) Bondgenootschap 9) Contract 10) Convenant 11) Dading 12) Eensgezindheid 13) Entente 14) Federatie 15) Fiat 16) Goed 17) Goedkeuring 18) Goedvinden 19) Handdruk 20) Harmonische samenklank 21) Ik stem toe 22) In orde 23) Instemming 24) Inwilliging 25) Juist 26) Liga 27)...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AKKOORD/1

Akkoord

[muziek] - Een akkoord is de samenklank van drie of meer tonen, die zodanig samenklinken dat zij voor het muzikale oor samensmelten tot een gestalte. Let wel: een samenklank van slechts twee tonen noemt men een (harmonisch) interval. In de lichte muziek is het gebruikelijk om akkoorden voor te stellen met akkoordsymbolen. =...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Akkoord_(muziek)

akkoord

•overeenkomst. • [muziek] samenklank van minimaal 3 verschillende tonen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/akkoord

Akkoord

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] overeenkomst, afspraak.
~, [bijwoord] het is -, het is juist, het komt uit.
*...KORDEREN, [bedrijvend werkwoord] ow. [gelijkvloeiend] (ik akkordeerde, heb geakkordeerd), toestaan, vergunnen; overeenkomen; een akkoord maken (met zijne schuldeischers).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

akkoord

overeenkomst
Jaar van herkomst: 1290 (CG I2, 1454 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Akkoord

Spreekwoorden: (1914) Akkoord zijn,
van rekeningen, berekeningen, opgaven, redeneeringen, enz. gezegd. In overeenstemming zijn met hetgeen zij behooren te wezen, met de waarheid of met den regel overeenkomen, juist zijn. Ontleend aan de fransche zegsw. être d'accord, mnl. van accorde sijn, in navolging waarvan men e...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0070.htm

Akkoord

Samenklank van tenminste drie tonen. Naar het aantal onderscheidt men drieklanken, vierklanken, vijfklanken enzovoort. Wordt ook wel blokakkoord genoemd - wanneer de verschillende tonen niet tegelijk, maar na elkaar ten gehore worden gebracht, spreekt men daarentegen van een gebroken akkoord.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10330

Akkoord

(c). In een faillissement door de gefailleerde aan zijn gezamenlijke schuldeisers aangeboden regeling. Na aanvaarding en homologatie komt door deze regeling een eind aan het faillissement. Dit is ook mogelijk door een surséance van betaling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Akkoord

Tertsenstapeling op grondtoon
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10928

Akkoord

Het woord akkoord kan drie betekenissen hebben. In muzikale context betekent het een samenklank van op zijn minst drie tonen. Daarnaast kan een akkoord een pakket van afspraken zijn in de politiek zin van het woord. Als laatste is akkoord gaan met iets hetzelfde als ergens mee instemmen. In het muzikale akkoord gaat het zoals gezegd om minstens dri...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Akkoord

akkoord

overeenstemming, overeenkomst; samenklank (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/akkoord

Akkoord

Een samenklank van meer dan twee tonen die volgens een bepaalde manier wordt opgebouwd
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm

akkoord

een stel afspraken vb: Nederland en België hebben een akkoord gesloten
het op een akkoordje gooien [allebei wat toegeven om het eens te worden]
een akkoord sluiten [een aantal afspraken maken, bijvoorbeeld om de vrede te handhaven]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=akkoord

akkoord

het is in orde, je bent het ermee eens vb: we gaan akkoord met dit voorstel
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=akkoord

akkoord

[Muziek] Samenklank van minimaal 3 verschillende tonen
Gevonden op https://quizlet.com/105274394/muziek-begrippen-h5-flash-cards/

akkoord

[Nederlands] een overeenkomst, drie of meer muzieknoten samen
Gevonden op https://quizlet.com/109743697/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.