Zoek op

algemeen belang

algemeen: politiek-economische term die aangeeft dat feiten/omstandigheden/uitkomsten nuttig zijn voor de samenleving als ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=algemeen belang

algemeen belang

politiek: algemeen welzijn dat vaak als richtlijn van overheidshandelen geldt; het belang van de meerderheid, de algemeenheid; ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/algemeen belang

algemeen belang

rechtssociologie: feiten of omstandigheden die geacht worden tot het belang te strekken van iedereen en/of voor iedereen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/algemeen belang

Algemeen belang

Het algemeen belang is een term uit de politiek en de politieke filosofie, en duidt op datgene dat voor het welzijn van het volk in het algemeen nuttig, gewenst of nodig is. De term is - hoewel niet eenvoudig te definiëren - toch in de maatschappelijke en politieke discussie binnen democratieën onmisbaar. Ze duidt er beslist niet op wat het volk...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Algemeen_belang

Algemeen belang

Het algemeen belang is in feite het belang van IEDEREEN, dus niemand uitgesloten. Dit begrip wordt echter door politici misbruikt om iedereen het idee te geven dat het zijn belang is. Maar in werkelijkheid is dit “politieke algemeen belang” niets anders dan het belang van de groep die een wet maakt, die de macht heeft, ten koste van all...
Gevonden op http://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/

Algemeen belang

[Politiek] Gaat over zaken die voor heel veel mensen belangrijk zijn omdat ze er voordeel van hebben of er gebruik van maken
Gevonden op https://quizlet.com/103662227/maatschappij-politiek-hoofdstuk-1-5-flash-car

Algemeen belang

[Maatschappijleer] Gaat over zaken die voor heel veel mensen belangrijk zijn omdat ze er voordeel van hebben of er gebruik van maken
Gevonden op https://quizlet.com/103662227/maatschappij-politiek-hoofdstuk-1-5-flash-car
Geen exacte overeenkomst gevonden.