Zoek op

allocatie

[effectenrecht] spreiding van kapitaal door belegging in aandelen, beleggingsfondsen, obligaties, opties, etc…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekagr.html#11520

allocatie

markten en prijzen - De verdeling van de productiefactoren(arbeid, kapitaal, natuur) over de productiemogelijkheden. Bijvoorbeeld: de vraag of een boe…
Gevonden op http://www.economischwoordenboek.nl/woordenboekEcoafs.html#1186

allocatie

de allocatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɑlo'ka(t)si] Verbuigingen:   allocatie|s (meerv.) keer dat je iets toewijst of verdeelt Voorbeeld:   `de jaarlijkse allocatie van financiële middelen voor activiteiten` © Kernerman Dictionaries. SpellingCo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/allocatie

allocatie

is het verdelen van de productiefactoren over de aanwendingsrichtingen. Het allocatieprobleem wordt in de particuliere sector voornamelijk opgelost door middel van het
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip09.htm

Allocatie

De toedeling van de produktiefactoren over de produktiemogelijkheden. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/allocatie.htm

Allocatie

Verdeling van schaarse goederen over verschillende bestemmingen bij schaarste.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10441

Allocatie

Het reserveren van geheugen Synonym met: Alloceren
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Allocatie

De verdeling binnen een beleggingsportefeuille. Bijvoorbeeld de verdeling over de vermogenscategorieën aandelen, onroerend goed, obligaties en liquiditeiten. Maar ook over regio's en landen of sectoren (bedrijfstakken). Het doel van de verdeling is een zo hoog mogelijk rendement met een zo klein mogelijk risico.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/a.html

ALLOCATIE

1) Plaatsing 2) Toewijzing
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ALLOCATIE/1

Allocatie

De allocatie van een vermogen geeft de spreiding aan over de verschillende assets zoals aandelen, vastgoed, obligaties, opties en dergelijke. Het allocatie geeft aan waar het geplaatst is of gevestigd.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/allocatie

Allocatie

Verdeling van schaarse goederen over verschillende bestemmingen bij schaarste.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11075

allocatie

toewijzing (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/allocatie

allocatie

toewijzing
Jaar van herkomst: 1961 (GVD )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.