allocatie

de allocatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɑlo'ka(t)si] Verbuigingen:   allocatie|s (meerv.) keer dat je iets toewijst of verdeelt Voorbeeld:   `de jaarlijkse allocatie van financiële middelen voor activiteiten` © Kernerman Dictionaries. SpellingCo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/allocatie

allocatie

Besluit van de donor tot toekenning van een bepaalde hoeveelheid middelen voor nog nader te bepalen activiteiten of prgramma`s.Geschiedde vóór 1980 meestal per jaar(jaarallocatie);nu is er sprake van kasplafonds per jaar.
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/allocatie

allocatie

is het verdelen van de productiefactoren over de aanwendingsrichtingen. Het allocatieprobleem wordt in de particuliere sector voornamelijk opgelost door middel van het
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip09.htm

Allocatie

De toedeling van de produktiefactoren over de produktiemogelijkheden. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/allocatie.htm

Allocatie

Verdeling van schaarse goederen over verschillende bestemmingen bij schaarste.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10441

allocatie

(markten en prijzen) De toedeling van de productiefactoren over de productiemogelijkheden. Hierbij gaat het om de vraag hoe in een economie de productiefactoren arbeid, natuur en kapitaal moeten worden toegedeeld over de verschillende productiemogelijkheden. De meeste economieën kennen mengvormen van het marktmechanisme en het budgetmechanisme in
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10497

Allocatie

Het reserveren van geheugen Synonym met: Alloceren
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

allocatie

toewijzing
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/allocatie

ALLOCATIE

1) Plaatsing 2) Toewijzing
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ALLOCATIE/1

Allocatie

De allocatie van een vermogen geeft de spreiding aan over de verschillende assets zoals aandelen, vastgoed, obligaties, opties en dergelijke. Het allocatie geeft aan waar het geplaatst is of gevestigd.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/allocatie

allocatie

(effectenrecht) spreiding van kapitaal door belegging in aandelen, beleggingsfondsen, obligaties, opties, etc.
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

Allocatie

Verdeling van schaarse goederen over verschillende bestemmingen bij schaarste.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11075

allocatie

toewijzing (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/allocatie
Geen exacte overeenkomst gevonden.