Zoek op

ambitie

Eng: ambition [rechtswetenschap] zaak gezocht, maar zonder juridische betekenis. Gedrevenheid…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekamb.html#11540

ambitie

de ambitie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɑmˈbi(t)si] Verbuigingen:   ambitie|s (meerv.) streven om een betere positie te krijgen Voorbeeld:   `de ambitie om hoofd van de afdeling te worden`Synoniem:   eerzucht © Kernerman Dictionaries. S...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ambitie

Ambitie

Ernaar streven hogerop te komen in de organisatie; gedrag vertonen dat erop is gericht carrière te maken en succes te boeken. Zich moeite geven zichzelf te ontwikkelen om dit te bereiken.
Gevonden op http://members.home.nl/e.lansu/Competentiewoordenboek.doc

Ambitie

Is veeleisend ten aanzien van de doelen die hij-zij aan zichzelf stelt en wil continu het beste uit zichzelf halen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10575

Ambitie

Let op: Spelling van 1858 eerliefde, eerzucht, eergierigheid, eergevoel, trots. Ambitieus, eerlievend, eerzuchtig, eergierig, opgeblazen. Ambitioneren, met eerzucht trachten te verkrijgen, de grootste eer ergens in stellen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608

ambitie

verlangen om hogerop te komen vb: hij heeft veel ambitie, hij wordt nog wel eens minister Synoniem: eerzucht
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=ambitie

AMBITIE

1) Aspiraties 2) Azen 3) Ambtsijver 4) Animo 5) Aspiratie 6) Betere vervulling van ambt of taak 7) Beogen 8) Begeerte om te verwerven 9) Bedrijvigheid 10) Doel 11) Eerzucht 12) Eergierigheid 13) Heilig vuur 14) Intentie 15) Ijver 16) Lust om iets 17) Lust 18) Pogen 19) Streven 20) Toewijding 21) Trachten 22) Verlangen naar vooruitgang 23) Waarmee m...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AMBITIE/1

ambitie

[Nederlands] de wil om iets te bereiken
Gevonden op https://quizlet.com/60398104/nederlands-flash-cards/

Ambitie

[Nederlands] Eerzucht
Gevonden op https://quizlet.com/102291203/nederlands-flash-cards/

Ambitie

Ambitie (< Lat. ambitĭo, -ōnis: "het dingen (naar een ambt)"), ook wel eerzucht genoemd, is het "streven om carrière te maken" en de daarmee vaak gepaard gaande "zucht, dorst naar eer of roem". In meer algemene zin is ambitie het streven naar een bepaald doel. Ambitie in positieve zin is het streven om een bepaalde taak of functie beter u...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ambitie

ambitie

eerzucht, ijver (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ambitie

ambitie

eerzucht
Jaar van herkomst: 1555 (WNT reverentie )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.