Zoek op

Ambulante zorg

Onder ambulante zorg verstaan we de zorg die niet in een instelling (ziekenhuis, verpleeghuis, etc.) verleend wordt. Ambulante zorg wordt ook wel extramuraal (buiten de muren) genoemd. Mensen die van deze zorg gebruik maken worden niet opgenomen, wonen veelal zelfstandig, maar hebben wel op een bepaalde manier zorg nodig. De volgende specialisten v...
Gevonden op http://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal/2737-ambulante-semimurale-en-i

ambulante zorg

zorg waarin de cliënt zich voor behandeling verplaatst naar de zorgverstrekker, zonder opname met overnachting, of waarin de zorgverstrekker de cliënt bezoekt in diens eigen omgeving Minder specifiek: zorg Zie ook: patiënten
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/3703

Ambulante zorg

Ambulante zorg betekent dat de zorgverstrekker zoals een arts, psycholoog of gespecialiseerd verpleegkundige zich voor behandeling of begeleiding verplaatst naar de patiënt. Hierbij vindt geen ziekenhuisopname plaats, in tegenstelling tot residentiële zorg waarbij de patiënt tijdens zijn behandeling wel in het ziekenhuis of de verpleeginstellin...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ambulante_zorg
Geen exacte overeenkomst gevonden.