Zoek op

amendement

staatsrecht: voorstel tot wijziging van een artikel van een wetsvoorstel of wetsontwerp, voorstel of ontwerp van decreet ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=amendement

amendement

politiek - staatskundig: door het parlement ingebrachte wijziging op een wetsvoorstel, in Nederland heeft alleen de Tweede ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/amendement

amendement

staatskundig: door het parlement ingebrachte wijziging op een wetsvoorstel, in Nederland heeft alleen de Tweede Kamer het ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/amendement

amendement

staatsrecht: aangebrachte wijziging, met name een bevoegdheid van Kamerleden bij de behandeling van wetsontwerpen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/amendement

amendement

Voorstel van een of meer Tweede Kamerleden tot wijziging van een wetsvoorstel.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/amendement

amendement

het amendement zelfst.naamw.Uitspraak:   [amɛndə'mɛnt] Verbuigingen:   amendement|en (meerv.) voorstel tot officiële wijziging van een wetsontwerp of een ander officieel document juridisch Voorbeeld:   `Ieder raadslid kan een amendement indienen in de g...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/amendement

AMENDEMENT

1) Amendering 2) De voorgestelde wijziging 3) Herziening 4) In stemming geboden voorstel 5) Kamerterm 6) Politiek begrip 7) Verandering 8) Verbeteren van een wet 9) Verbetering van een wet 10) Voorstel 11) Voorstel tot wetswijziging 12) Voorstel tot wijziging 13) Wijziging 14) Wijziging van een document 15) Wijziging van een wet 16) Wijziging voor ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AMENDEMENT/1

Amendement

Een amendement is een formele wijziging van een officieel document, met normaal gezien het doel het document te verbeteren. Deze wijziging kan vele vormen aannemen, niet alleen de toevoeging van tekst maar ook het verwijderen van overbodige, onjuiste of gedateerde tekst.
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Amendement

Een raadslid kan een voorstel indienen om de tekst van een raadsvoorstel aan te passen. Zo’n wijzigingsvoorstel heet een amendement. Als een meerderheid van de raad het amendement steunt, wordt het oorspronkelijke raadsvoorstel gewijzigd vastgesteld.
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Amendement

Een amendement is een formele wijziging van een officieel document, met normaal gezien het doel het document te verbeteren. Deze wijziging kan vele vormen aannemen, niet alleen de toevoeging van tekst (zoals het geval was bij het 19e Amendement van de grondwet van de Verenigde Staten, die vrouwen stemrecht gaf) maar ook het verwijderen van overbod...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Amendement

amendement

aanvulling of wijziging voor een wetsvoorstel
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Amendement

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), verbetering; wijziging, voorstel tot wijziging (van eene wet, een reglement enz.); sub-, amendement op een amendement.
*...DEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik amendeerde, heb geamendeerd), wijzigen, verbeteren; door amendementen wijzigen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

Amendement

Een amendement is een voorstel om de tekst van een ontwerp of voorstel van decreet, een voorstel van resolutie of een motie te wijzigen. De Vlaamse volksvertegenwoordigers en de Vlaamse Regering kunnen amendementen indienen.
Amendementen kunnen zowel tijdens de bespreking in de commissie als in de plenaire vergadering ingediend worden. Elke verg...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10338

Amendement

Een amendement is een voorstel uitgaande van de regering of van een parlementslid om een hangend wetsontwerp, wetsvoorstel of voorstel van resolutie te wijzigen. Ook op voorliggende moties kunnen door parlementsleden amendementen worden ingediend.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10362

Amendement

Een amendement is een voorstel om de tekst van een ontwerp of voorstel van decreet, een voorstel van resolutie of een motie te wijzigen. De Vlaamse volksvertegenwoordigers en de Vlaamse regering kunnen amendementen indienen. Amendementen kunnen zowel tijdens de bespreking in de commissie als in de plenaire vergadering ingediend worden. In elke verg...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10629

amendement

Voorstel tot wijziging van een wetsontwerp
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

amendement

voorstel tot wijziging van een wetsontwerp
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Amendement

Een amendement is een voorstel tot wijziging van een wet of een ander officieel document. Dit kan zowel een toevoeging als het schrappen van een tekst betekenen. Het indienen van een amendement geschiedt doorgaans door een lid van de volksvertegenwoordiging. Dit proces wordt amendering genoemd. In de Nederlandse situatie heeft de Tweede Kamer der S...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Amendement

amendement

wijzigingsvoorstel (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/amendement

amendement

voorstel tot verandering van een wet of reglement vb: dit Tweede Kamerlid heeft een amendement ingediend
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=amendement

Amendement

Voorgestelde wijziging in een wetsvoorstel
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Amendement

Voorgestelde wijziging in een wetsvoorstel
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Amendement

[Nederlands] voorstel tot officiële wijziging van een wetsontwerp of een ander officieel document
Gevonden op https://quizlet.com/58281999/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.