anamnese (25x)

Opzoeken
Zoek definities in 1177 woordenboeken en woordenlijsten

Anamnese

Voorgeschiedenis van een ziekte, zoals die uit de mededeling van de patiënt gereconstrueerd kan worden.
Gevonden op http://www.cibliga.be/term.html

Anamnese

Ziektegeschiedenis
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10477

Anamnese

De voorgeschiedenis van een ziekte; datgene wat de patiënt bij het onderzoek naar de oorzaak van de ziekte aan de arts vertelt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10516

anamnese

(letterlijk: herinnering) voorgeschiedenis van een ziekte; wat de patiënt aan de arts kan vertellen over onder andere het ontstaan van zijn ziekte en zijn eventuele voorgaande ziekten. synoniem: anamnestisch
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

anamnese

vraaggesprek met arts.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10621

anamnese

voorgeschiedenis van de ziekte
Gevonden op http://dieren-ehbo.nl/index.php?option=com_dbquery&limitstart=200&Itemid=48

Anamnese

De opbouw van je klachtenpatroon en je ziektegeschiedenis is iets wat progressief tijdens het gesprek met je therapeut opgemaakt wordt. Alles wat je in het verleden hebt meegemaakt of wat je van ziekten hebt doorgemaakt kan in de homeopathische behandeling heel belangrijk zijn om het passende middel voor je te selecteren. Zie ook het homeopathisch ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10761

Anamnese

Ziektegeschiedenis. Vraaggesprek van arts met patiënt dat aan het onderzoek vooraf gaat.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10764

Anamnese

Voorgeschiedenis van een ziekte..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

anamnese

het terugroepen in de herinnering
Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

anamnese

het verzamelen van gegevens over de voorgeschiedenis van patiënten
Gevonden op http://www2.bsl.nl/zorgcontext/

Anamnese

Engels:Anamnesis vraaggesprek naar de ziektegeschiedenis
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/a

Anamnese

Engels:Anamnesis vraaggesprek naar de ziektegeschiedenis
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/a

Anamnese

Ziekte- en patiëntgegevens die door een arts worden uitgevraagd.
Gevonden op http://www.werkendlichaam.nl/10192/1/woordenlijst.html

anamnese

• [medisch] een vraaggesprek naar de ziektegeschiedenis. • [filosofie] bij de socratische methode: het †˜zich herinneren†™ van de vormen of ideeën der ideeënwereld in de werken van Plato. • [religie] in de Mis het deel van het Eucharistisch gebed waarin het lijden en sterven van Christus in herinnering gebracht wordt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/anamnese

Anamnese

Het intake gesprek, om zodoende gegevens te verzamelen over het ontstaan van een aandoening of ziekte.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

anamnese

G lett. herinnering; voorgeschiedenis van een ziekte; hetgeen de patiënt bij het onderzoek over het ontstaan van de ziekte, vroegere ziekten en dergelijke aan de arts kan mededelen; bijv.nw. anamnestisch; zie ook katamnese; ver
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10967

anamnese

De anamnese is de ziektegeschiedenis, zoals die kan worden afgeleid uit mededelingen van de patiënt, of – als hij daartoe niet in staat is – uit mededelingen van anderen. De anamnese komt meestal tot stand door een vraaggesprek met de arts en behoort behalve vragen over de specifieke klachten (speciële anamnese) ook vragen in te ...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/algemeen/anamnese

anamnese

Ziektegeschiedenis en medische voorgeschiedenis van een patiënt, zoals die zijn te herleiden uit het gesprek tussen patiënt en arts. Anamnese betekent letterlijk herinnering: datgene wat men zelf over de ziekte en over mogelijke eerdere behandelingen weet te vertellen en naar aanleiding waarvan de arts met vragen tot een diagnose probeer...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=4661

anamnese

(voor)-geschiedenis van de ziekte
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/a.html

Anamnese

Oudgrieks (anamnêsis) betekent 'herinnering', en kan zijn wat een patiënt zijn arts aan medische voorgeschiedenis kan vertellen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11102

Anamnese

Voorgeschiedenis van een ziekte, zoals de patiënt die op vragen van zijn-haar arts vertelt over de periode voorafgaande aan de ziekte (welbevinden, klachten, symptomen) en eerdere doktersbezoeken; met andere woorden: de ziektegeschiedenis. Een anamnese kan ook tot stand komen via informatie verstrekt door mensen uit de directe omgeving van de pati...
Gevonden op http://glossarium.regieraad.nl/Anamnese

ANAMNESE

1) Gedachtenis 2) Het terugroepen in het geheugen 3) Medische term 4) Medische voorgeschiedenis 5) Ondervraging 6) Voorgeschiedenis van een ziekte 7) Voorgeschiedenis 8) Voorgeschiedenis van een zieke 9) Voorgeschiedenis van de ziekte van een patiënt 10) Voorgrschiedenis van de ziekte van een patiënt 11) Voorgeschiedenis patient 12) Voorgeschiede...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ANAMNESE/1

anamnese

ondervraging van de patiënt en eventueel van de familie, door de arts, om zich een beeld te vormen van het ontstaan en het verloop van de aandoening
Gevonden op http://www.epilepsiegroep-ikaros.be/woord.htm

anamnese

voorgeschiedenis en omstandigheden (van de ziekte)
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Medisch_jargon
Geen exacte overeenkomst gevonden.