Zoek op

anglicisme

•Een woord of uitdrukking overnemen
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/anglicisme

anglicisme

woord dat of uitdrukking, zinsconstructie die eigen is aan het Engels, die letterlijk vertaald of gevormd naar het Nederlands (of een andere taal) wordt overgenomen en die beschouwd wordt als strijdig met het eigene van deze taal
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/anglicisme

anglicisme

anglicisme zelfst.naamw. barbarisme Een woord of uitdrukking overnemen|overgenomen uit het Engels of vormen|gevormd naar het Engels (een zogenaamd 'barbarisme') Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'anglicisme' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en i...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/anglicisme

Anglicisme

aan het Engels ontleende taalwending
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_-ismen

Anglicisme

Als anglicisme gelden woorden, zinsconstructies en uitdrukkingen die ontleend zijn aan het Engels en niet stroken met het Nederlandse taaleigen. Bij ontleningen aan het Amerikaans-Engels wordt ook wel gesproken van een amerikanisme. == Leenvertaling == Een anglicisme wordt, zoals wel meer barbarismes, door veelvuldig gebruik over het algemeen stee...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Anglicisme

anglicisme

uit het Engels overgenomen woord of uitdrukking, in strijd met het eigen taalgebruik (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/anglicisme

anglicisme

uit het Engels overgenomen woord of uitdrukking, in strijd met het eigen taalgebruik
Jaar van herkomst: 1824 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

ANGLICISME

1) Barbarisme 2) Barbarisme uit het Engels 3) Letterlijk uit het engels overgenomen 4) Uit het engels overgenomen woord of zinswending, in strijd met het eigen taalgebruik 5) Uitdrukking of constructie gevormd naar het engels 6) Vreemd aan het engels ontleend taalgebruik 7) Vreemd, aan het engels ontleend taalgebruik 8) Woord naar het Engels gevorm...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ANGLICISME/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.