Arbeidsmigratie

Migratie uit (resp. naar) een ander land met als doel hier (resp. daar) te gaan werken.
Het CBS heeft alleen informatie over de motieven van (niet-Nederlandse) immigranten die naar Nederland komen. Migratiemotieven van emigranten zijn niet bekend.
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=60

Arbeidsmigratie

men migreert naar een ander, rijker land om werk te zoeken. Hierbij horen ook de begrippen seizoen*- en cirkelmigratie*.
Gevonden op http://www.collegenet.nl/index_mainframe.php?mainframe=http%3A%2F%2Fwww.col
Geen exacte overeenkomst gevonden.