Zoek op

ARMBESTUUR

1) Armvoogdij
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ARMBESTUUR/1

Armbestuur

(Voormalig) college belast met de zorg voor de armen, meestal binnen de parochie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

Armbestuur

Instelling die armen ondersteunt (zie ook: Armenzorg). Hieronder vallen zowel de diaconieën van de Hervormde Gemeenten als besturen van andersgezinden en particulieren.
Armbesturen hadden de taak tot bedeling van behoeftige personen. De mogelijkheid tot het instellen van een burgerlijk armbestuur regelde het provinciale `Reglement op de in...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Armbestuur
Geen exacte overeenkomst gevonden.