Zoek op

asielzoeker

vreemdelingenrecht: iem. die in een ander land (politiek) asiel vraagt ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=asielzoeker

asielzoeker

vreemdelingenrecht: vreemdeling die om uiteenlopende redenen zijn land heeft verlaten om in een ander land asiel aan te vragen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/asielzoeker

asielzoeker

de asielzoeker zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [aˈzilzukər] Verbuigingen:   asielzoeker|s (meerv.) vreemdeling die in een land asiel (2) aanvraagt Voorbeeld:   `asielzoekerscentrum` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'asielzoeker
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/asielzoeker

ASIELZOEKER

1) Iemand die asiel zoekt buiten zijn eigen land 2) Ontheemde 3) Politieke vluchteling 4) Soort zwerver 5) Uitgewekene 6) Vluchteling
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ASIELZOEKER/1

asielzoeker

iemand die in het buitenland een verzoek indient om er te mogen blijven op grond van de bijzondere status die een staat kan verlenen aan burgers met een vreemde nationaliteit, wanneer zij levensbedreigende, vaak politieke omstandigheden in hun eigen land moeten ontvluchten; iemand die asiel zoekt
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/asielzoeker

Asielzoeker

Een asielzoeker is iemand die politiek asiel vraagt. Dit kan iemand zijn die gevlucht is en stelt dat terugkeer naar het land van herkomst gevaar oplevert door schending van zijn rechten volgens het Vluchtelingenverdrag of het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook kan een asielzoeker iemand zijn die zijn land is ontvlucht vanwege de sl...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Asielzoeker

asielzoeker

•iemand die asiel zoekt buiten zijn eigen land.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/asielzoeker

asielzoeker

Iemand die zijn verblijfsland is ontvlucht en zich in een immigratieland -niet op uitnodiging van dat land- (tijdelijk) wil vestigen. Hij-zij heeft nog geen vergunning tot verblijf (VTV). Zie ook: vluchteling.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

Asielzoeker

Persoon die een beroep heeft gedaan op de asielprocedure.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10017

asielzoeker

Iemand die asiel zoekt buiten zijn eigen land. Een asielzoeker komt naar Nederland, omdat hij vindt dat hij in zijn eigen land niet veilig is. Hij vraagt om erkend te worden als vluchteling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Asielzoeker

Een asielzoeker is iemand die in een land asiel aanvraagt. Dat betekent dat de vreemdeling zich blijvend wil vestigen in het andere land. De redenen waarom iemand asiel aanvraagt kunnen sterk uiteenlopen. Sommigen ontvluchten het eigen land vanwege oorlog, een politiek instabiele situatie of hongersnood. Anderen zien meer (economische) kansen in he...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Asielzoeker

asielzoeker

[Levensbeschouwing] iemand die asiel zoekt, vluchteling
Gevonden op https://quizlet.com/103057878/toets-thuis-tumult-hoofdstuk-1-flash-cards/

asielzoeker

[Aardrijkskunde] iemand die zijn land ontvlucht om in een ander land bescherming te zoeken
Gevonden op https://quizlet.com/30415273/aardrijkskunde-hfd2-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.