Zoek op

assignatie

groei en conjunctuur, consumenten en producenten: Latijn: overdracht van vorderingen op naam doordat een daartoe bestemde ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=assignatie

assignatie

handelsrecht: aanwijzing tot betaling; handelspapier, schriftelijke betalingsopdracht. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/assignatie

assignatie

vermogensrecht: Latijn: overdracht van vorderingen op naam, doordat een daartoe bestemde akte wordt opgemaakt en mededeling ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/assignatie

assignatie

assignatie zelfst.naamw. schriftelijke opdracht tot (uit)betalen    Voorbeeld: `Op grond van de brief van de keurvorst verleent de vergadering de suppliante een assignatie van 16.234 gulden. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'assignatie' komt voor in de Woordenli...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/assignatie

assignatie

•schriftelijke opdracht tot (uit)betalen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/assignatie

assignatie

aanwijzing
Jaar van herkomst: 1536 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

assignatie

aanwijzing (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/assignatie
Geen exacte overeenkomst gevonden.