Zoek op

auteursrecht

intellectuele eigendomsrecht: rechtsgebied dat de regels over de auteursrechten bevat, vooral m.b.t. de rechtsverkrijging, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=auteursrecht

auteursrecht

auteursrecht: het aan de maker (auteur) van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of aan diens rechtverkrijgende ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/auteursrecht

auteursrecht

het auteursrecht zelfst.naamw.Uitspraak:   [ɑuˈtørsrɛxt, o'tørsrɛxt] Verbuigingen:   auteursrecht|en (meerv.) 1) recht om als auteur je werk te publiceren juridisch Voorbeelden:   `De auteursrechten berusten bij de schrijver van het boek.`, `je...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/auteursrecht

AUTEURSRECHT

1) Copyright 2) Kopijrecht 3) Kunsteigendom
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AUTEURSRECHT/1

Auteursrecht

Auteursrecht is het recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Het auteursrecht ontstaat in de meeste landen (waaronder Nederland en België) van rechtswege, als gevolg van de Conventie van Bern (1886)....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Auteursrecht

auteursrecht

De auteur heeft als enige het recht om z'n werk uit te geven of te verveelvoudigen, tenzij hij aan een ander dat recht toekent. Het auteursrecht vervalt vijftig jaar na de dood van de auteur (volgens de Berner Conventie 1886). Binnen de Europese Gemeenschap wordt evenwel een periode van 70 jaar aangehouden, waarna de werken (meestal, in ieder geval...
Gevonden op http://www.de-proefpers.nl/graf/w/aut03.html

Auteursrecht

Het auteursrecht beschermt ieder origineel, oorspronkelijk werk in de breedste zin van het woord. Meestal gaat het hier om artistieke producten zoals schilder- en beeldhouwwerken, muziek en literatuur. Bij auteursrechtelijk beschermde werken zullen over het algemeen de naam van de maker (auteur, schilder, componist, etc.) en de rechten expliciet ve...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Auteursrecht

#VALUE!
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10241

Auteursrecht

Het auteursrecht is het exclusieve recht van de auteur van originele werken op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, om die werken publiek te maken en te vermenigvuldigen. Het auteursrecht beschermt de individuele auteur die alleen een natuurlijk persoon kan zijn, in tegenstelling tot het Angelsaksische copyright.
In België geldt de ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10368

auteursrecht

Een exclusief, wettelijk beschermd recht waaronder men de inhoud en vorm van een literair, muzikaal of artistiek werk kan namaken (door bijvoorbeeld te schrijven of drukken), publiceren en verkopen.
Categorie: Abstracte Begrippen > intellectueel eigendom.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

auteursrecht

(Eng: copyright) Rechten die betrekking hebben op culturele en wetenschappelijke producten ten aanzien van uitgave, verspreiding, citeren e.d. Het auteursrecht ontstond in de Renaissance, bij de opkomst van de boekdrukkunst. Bij het Verdrag van Bern (1886) werd vastgelegd dat auteursrecht beschermd moet worden in alle landen die bij het verdrag par...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Auteursrecht

Het aan de maker (auteur) van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst (of aan diens rechtverkrijgenden) toekomende uitsluitende recht dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Het auteursrecht wordt beschouwd als een absoluut recht en als een roerende zaak; het is vatbaar voor overdracht (bij akte) en gaat over bij erfopvolging. Het a...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

auteursrecht

Het recht dat volgens de auteurswet toekomt aan de 'maker' van een werk. Dit kan zijn film, muziek, kunst, wetenschap, boek, foto of iets dergelijks. Copyright is over het algemeen genomen hetzelfde als auteursrecht, er zijn kleine verschillen. In Amerika geldt het copyright alleen als het werk is opgenomen in een speciaal copyrightregister en voor...
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/auteursrec

Auteursrecht

Het auteursrecht omvat alle werken van letterkunde, wetenschap of kunst die een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en een persoonlijke stempel van de maker dragen. Daaronder vallen boeken, tijdschriften, foto`s, beeldhouwwerken, schilderijen, muziekstukken enzovoort. Maar ook bijvoorbeeld bouwtekeningen, industriële vormgeving en computerprogra...
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Auteursrecht

Nederlandse naam voor de Engelse term Copyright. Zie aldaar.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Auteursrecht

(Het auteursrecht is een vorm van intellectueel eigendom. Het is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen.)
Gevonden op http://www.webwoordenboek.be/verklaring/headers

Auteursrecht

Is een tijdgebonden recht dat een overheid of autoriteit verleent aan de auteur van een werk van literatuur, wetenschap of kunst. Aanvankelijk was dat bedoeld voor boeken, maar tegenwoordig ook voor veel andere zaken, zoals films, opgenomen muziek en beeldende kunstwerken.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.