Zoek op

Axioma

Een (onbewezen (volgens sommigen onbewijsbare), apodictische) grondstelling
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_a.htm

Axioma

Let op: Spelling van 1858 Gr., eene klaarblijkelijke waarheid, eene erkende, aanschouwelijke grondstelling, die zoo duidelijk is, dat dezelve geen bewijs behoeft, b.v.: iets kan niet te gelijk zijn en niet zijn; een gedeelte is kleiner dan het geheel, enz. Axiomatisch, erkend, aanschouwelijk, klaarblijk...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Axioma

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-as, -ta), stelling (die geen bewijs behoeft), onomstootelijke waarheid.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

axioma

• [wiskunde] een basisbegrip dat zonder bewijs aangenomen moet worden
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/axioma

axioma

het axioma zelfst.naamw.Uitspraak:   [ɑksi'joma] Verbuigingen:   axioma|'s (meerv.) onbewezen stelling Voorbeelden:   `de axioma's van Euclides`, `iemands axioma's onderuit halen`Synoniem:   grondbeginsel © Kernerman Dictionaries. SpellingCo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/axioma

axioma

[Nederlands] een grondstelling, een basis
Gevonden op https://quizlet.com/5633876/nederlands-flash-cards/

axioma

Aangenomen uitgangspunt - voor een wiskundige theorie - dat vanzelfsprekend lijkt. Zie echter ook Euclides .
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=5562

Axioma

Een niet bewezen stelling die als waarheid wordt aanvaard.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11172

Axioma

Een axioma (of postulaat) is in de wiskunde en logica sinds Euclides en Aristoteles een niet bewezen, maar als grondslag aanvaarde bewering. Een axioma dient zelf als grondslag voor het bewijs van andere stellingen. Een axioma maakt deel uit van een deductief systeem. In de wiskundige logica heet een deductief systeem een theorie. Bij het opstelle...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Axioma

axioma

onomstotelijk
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

axioma

onbewezen maar als grondslag aanvaarde stelling (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/axioma

axioma

onbewezen maar als grondslag aanvaarde stelling
Jaar van herkomst: 1654 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Axioma

Een axioma is een niet bewezen, maar als grondslag aanvaarde stelling. Een axioma dient zelf als grondslag van het bewijs van andere stellingen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

AXIOMA

1) Aangenomen onderstelling 2) Aangenomen stelling 3) Aangenomen waarheid 4) Bindende grondregels 5) Grondeigenschap 6) Grondregel 7) Grondslag 8) Grondstelling 9) Grondwaarheid die niet bewezen kan worden 10) Hoofdwaarheid 11) Meetkundige term 12) Niet bewezen 13) Niete te bewijzen 14) Onbewezen grondregel 15) Onbewezen grondstelling 16) Onbewezen...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AXIOMA/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.