Zoek op

back to back

Onder back to back verstaan we een bedrijf dat geld leent en dit meteen weer uit onder dezelfde voorwaarden om fiscale redenen uitleent. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/backtoback.htm

Back to back

Doorstroom-constructie. Bijv.: een vennootschap leent geld in en meteen weer uit onder (bijna) dezelfde voorwaarden om daarmee iemand een fiscaal voordeel te bezorgen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Back to back

Een bedrijf leent geld en leent dit meteen weer uit onder dezelfde voorwaarden om fiscale redenen. Dit staat ook wel bekend als een doorstroom-constructie.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/back-to-back
Geen exacte overeenkomst gevonden.