bankrichtlijn

officieuze benaming voor de ''Eerste...'' en voor de ''Tweede richtlijn van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen''
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/bankrichtlijn
Geen exacte overeenkomst gevonden.