basis (17x)

Opzoeken
Zoek definities in 1177 woordenboeken en woordenlijsten

basis

de basis zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈbazɪs] Verbuigingen:   ba|ses, basis|sen (meerv.) 1) dat waarop iets steunt Voorbeelden:   `De basis van het gebouw bestaat uit bakstenen.`, `de basis van een driehoek`Synoniem:   fundament 2)...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/basis

Basis

De gereconstrueerde vorm bestaande uit de wortel (wortelbasis) of de stam (stambasis) als grondslag (=basis) voor de ablaut
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_b.htm

basis

waarop het steunt vb: dit is de basis van het bouwwerk Synoniem: fundament
wat vastligt, waar je van uit gaat vb: dit gegeven vormt de basis voor ons besluit Synoniemen: uitgangspunt grondslag
plaats vanwaar soldaten en vliegtuigen vertrekken vb: vlak voor het vertrek was het op de basis erg druk
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=basis

basis

De basis is het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de future. ( > beleggen > effecten > termijncontracten)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/basis.htm

Basis

het onderste deel van een plant
Gevonden op http://dier-en-natuur.infonu.nl/bloemen-en-planten/2648-begrippenlijst-voor

basis

Zie basement.
Gevonden op http://www.joostdevree.nl

Basis

Let op: Spelling van 1858 (bouwk.). Zie Baseren
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608

basis

Def.: het gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

basis

•grondslag. •militaire nederzetting. •spelersgroep die aan een wedstrijd begint. •grondslag •militaire nederzetting. •base •draagvlak •grondslag.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/basis

BASIS

1) Achtergrond 2) Achterban 3) Basisbeginsel 4) Basiselement 5) Basislijn 6) Beginsel 7) Baas 8) Deel van driehoek 9) Deel van een driehoek 10) De grondslag voor een beurs (crypt.) 11) Elementair 12) Fundering 13) Fundament 14) Grondbeginsel 15) Grondbegrip 16) Grondgedachte 17) Grondlijn 18) Grondstelling 19) Grondvest 20) Grondvlak 21) Grondslag ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BASIS/1

basis

G fundament, grondslag; ~applicatievloeistof, applicatievloeistof waarin geneesmiddelen verwerkt kunnen worden; zie ook applicatievloeistof; ~arts, arts die nog niet een vervolgopleiding heeft gehad tot huisarts, sociaal-geneeskundige of medisch specialist; ~behoeften, behoeften die allereerst moeten worden bevredigd voordat iemand aan een hoger ni...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10967

Basis

geprofileerde voet van een zuil of een pijler die de overgang vorrnt van de schacht naar de voetplaat (plint)
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

basis

niet leidinggevend deel van een groep
Gevonden op http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/frames_verslagen.php?verslag_id=63

Basis

[topologie] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Basis_(topologie)

Basis

[lineaire algebra] - In de lineaire algebra is een basis van een vectorruimte een verzameling van lineair onafhankelijke vectoren, die de vectorruimte voortbrengen. Intuïtief beschouwd is een basis een zo klein mogelijke verzameling vectoren die de hele vectorruimte voortbrengen, dus waarvan de lineaire combinaties de vect...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Basis_(lineaire_algebra)

basis

grondvlak, grondslag (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/basis

basis

grondslag
Jaar van herkomst: 1618 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.