Zoek op

Bataafse republiek

Uitgeroepen in 1795, een dag na de vlucht van stadhouder Willem V met zijn gevolg naar Engeland. Tot dat gevolg hoorde ook zijn 23-jarige zoon Willem, de latere Nederlandse koning Willem I . In 1795 werden de Franse troepen door velen als bevrijders ingehaald, omdat zij de beginselen van de Franse Revolutie : volkssoevereiniteit, vrijheid, en gelij...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederland-1500-1813/bataafse-republiek

Bataafse Republiek

== Geschiedenis == De Bataafse Republiek werd na de Bataafse Revolutie uitgeroepen op 19 januari 1795, één dag nadat erfstadhouder Willem V naar Engeland was gevlucht. Het grondgebied was gelijk aan dat van de gewesten van de voormalige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Op 1 maart 1796 trad ook Bataafs-Brabant, een voormalig generalitei...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bataafse_Republiek

Bataafse republiek

[Geschiedenis] naam voor Nederland tussen1795 en1806
Gevonden op https://quizlet.com/102295261/geschiedenis-flash-cards/

Bataafse Republiek

(1795-1806) wilde behalve het eigen land ook de koloniën hervormen: "Al hetgeen hier (in Europa) recht en billijk is, moet ook daar recht en billijk zijn". In plaats van de VOC-dwangcultures en herendiensten moest er een verlicht en liberaal koloniaal bestuur gaan functioneren. Dirk van Hogendorp was voorstander van een verlicht bestuur...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10793
Geen exacte overeenkomst gevonden.