Zoek op

battle of forms

overeenkomstenrecht: Engels: het door contractpartijen van toepassing verklaren van tegenstrijdige algemene voorwaarden op ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/battle of forms

Battle-of-forms

het geharrewar over de acceptatie van inkoopvoorwaarden van de koper enerzijds en de verkoopvoorwaarden van de leverancier anderzijds.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10336
Geen exacte overeenkomst gevonden.