Zoek op

Bedrijfskosten

Bedrijfskosten zijn alle kosten die een bedrijf bij het produceren van goederen en diensten maakt en die worden doorberekend in de prijs van het product, zoals personeelskosten, reparatiekosten enz.
Gevonden op https://www.finler.nl/bedrijfskosten/

bedrijfskosten

bedrijfskosten zelfst.naamw.Uitspraak:   [bə'drɛifskostə(n)] bedrijfslasten ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bedrijfskosten

Bedrijfskosten

Het totaal van kosten en provisie. Bedrijfskosten bestaan uit de componenten acquisitiekosten, wijziging overlopende acquisitiekosten, beheers- en personeelskosten, winstdeling en provisie herverzekering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10254

bedrijfskosten

kosten ten laste van de ondernemer, die worden doorberekend in de verkoopprijs van het product
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten zijn de kosten die gemaakt worden voor het voortbrengen van omzet. Een tweetal categorieën bedrijfskosten zijn te onderscheiden: De kosten van aan de klant geleverde goederen zijn al de kosten die direct samenhangen met het productieproces. Dit zijn dan bijvoorbeeld: De kosten voor de bedrijfsvoering zijn de algemene kosten, die...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijfskosten

Bedrijfskosten

Synoniemen: bedrijfskosten - Kosten die worden doorberekend in de verkoopprijs van een product/dienst
Gevonden op https://www.gratis-cursus-boekhouden.nl/Begrip/bedrijfskosten?goback=%2fDef
Geen exacte overeenkomst gevonden.