Zoek op

begroting

algemeen consumenten en producenten overheid: Confrontatie van verwachte ontvangsten en verwachte uitgaven. (Schöndorff ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=begroting

begroting

procesrecht: taxatie; goedkeuring van gerechtskosten, salarisse, kosten en overige verschotten. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl?zoek=begroting

begroting

staatsrecht: systematisch overzicht van verwachte uitgaven en inkomsten voor een bepaalde periode. Raming van inkomsten en ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl?zoek=begroting

begroting

bestuursrecht: akte die uitgaat van de begrotingsgezagsdragers en waarin de geplande en toegelaten ontvangsten en uitgaven ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=begroting

Begroting

Het geheel van de geschatte inkomsten en van de voorziene uitgaven, opgesteld voor een bepaalde toekomstige periode, waarbij de invordering van de inkomsten en de verwezenlijking van de uitgaven afhankelijk wordt gesteld van de parlementaire goedkeuring. De regering legt een ontwerp van begroting aan het parlement voor omvattend, naast een schatting van de belastingopbrengsten, een gedetailleerde lijst van uitgaven per ministerieel departement. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/aangedragen.php

Begroting

Een voorlopige berekening van de kosten van een bepaald werk, bijvoorbeeld een huis laten bouwen. Bij Staatsinrichting verstaan we hieronder een voorlopige schatting (ook wel raming genaamd) van de kosten van een volgend jaar van het bestuur. Gaat het om de begroting van een ministerie dan zijn dit alleen de uitgaven, gaat het om de totale Rijksbeg...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10208

begroting

is een overzicht van de vermoedelijke uitgaven en inkomsten voor een bepaalde periode.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip09.htm

Begroting

Een begroting is een jaarlijkse schatting door de Vlaamse Regering van de ontvangsten en uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest voor het volgende jaar. Die schatting wordt in de vorm van twee ontwerpen van decreet ter goedkeuring aan het Vlaams Parlement voorgelegd.
Het eerste ontwerp is het ontwerp van decreet houdende de mid...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10338

Begroting

Een begroting is een wet die de federale overheid ertoe machtigt uitgaven te doen en ontvangsten te verrichten; elk jaar keurt de Kamer de Rijksmiddelenbegroting (die de ontvangsten bevat en toestemming verleent om belastingen te heffen) zowel als de algemene uitgavenbegroting (die toestemming verleent om uitgaven te doen) goed.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10362

Begroting

Onder een begroting verstaan we het overzicht van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor een bepaalde (meestal toekomstige) periode. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/begroting.htm

Begroting

handeling waarbij de ontvangsten en de uitgaven voor één dienstjaar worden vastgelegd
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10366

Begroting

Het gemeentelijke huishoudboekje voor het komende jaar. Een voorlopige berekening van de kosten van een bepaald werk, bijvoorbeeld een huis laten bouwen.
In de begroting staan de verwachte uitgaven en inkomsten van de gemeente (een inschatting ervan, ook wel een raming genoemd). Over deze begroting wordt gesproken tijdens de algemene beschouwing...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Begroting

Een begroting is een jaarlijkse schatting die de Vlaamse regering maakt van de inkomsten en uitgaven van Vlaanderen voor het volgende jaar. Die schatting wordt in de vorm van twee ontwerpen van decreet ter goedkeuring aan het Vlaams Parlement voorgelegd. De regering mag pas inkomsten innen en uitgaven doen wanneer het parlement de begroting heeft g...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10629

begroting

een schatting van de toekomstige ontvangsten en uitgaven
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

begroting

berekening van de kosten die je vooraf maakt vb: de aannemer heeft een begroting gemaakt
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=begroting

Begroting

Schatting vooraf van de inkomsten en uitgaven voor een afdeling of project [euro]. Toestemming om tot een bepaald bedrag aan uitgaven te doen (’Binnen de begroting blijven’) [euro]. Schatting vooraf van de kosten en-of opbrengsten voor een afdeling of project [euro-periode]. Synoniem: voorcalculatorisch budget. Kijk voor een toelichti...
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

begroting

•raming van de te maken uitgaven voor de komende tijd.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/begroting

begroting

[Verzorging] plan waarin staat hoeveel geld je denkt te ontvangen en uit te geven
Gevonden op https://quizlet.com/106266678/verzorging-hoofdstuk-2-flash-cards/

begroting

de begroting zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [bəˈxrotɪŋ] Verbuigingen:   begroting|en (meerv.) plan waarin staat hoeveel geld je denkt te ontvangen en uit te geven Voorbeelden:   `de gemeentelijke begroting`, `een begroting maken`, `de lopende begroting`...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/begroting

Begroting

Een schatting van inkomsten en uitgaven. Een in bedragen uitgewerkt plan voor toekomstige activiteiten, ten behoeve van leiding en controle.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/begroting

Begroting

Een begroting geeft de financiële effecten van een beslissing weer. Begrotingen worden onder andere gebruikt bij elke instelling die met geldstromen te maken heeft, zoals bedrijven, overheden en stichtingen. Een begroting kan gemaakt worden voor een boekjaar, maar ook voor een specifiek project. De begroting is een iteratieve afstemming tussen de...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Begroting

Begroting

Een begroting is een overzicht van alle verwachte inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode.
Gevonden op https://www.finler.nl/begroting/

begroting

is een overzicht van de vermoedelijke uitgaven en inkomsten voor een bepaalde periode.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Begroting

Staat die een specificatie bevat van de vermoedelijke inkomsten en uitgaven voor een toekomstig dienst- of kalenderjaar of voor een project.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Begroting

Synoniemen: Budget - Overzicht van alle verwachte inkomsten en uitgaven
Gevonden op https://www.gratis-cursus-boekhouden.nl/Begrip/begroting?goback=%2fDefiniti
Geen exacte overeenkomst gevonden.