begrotingssaldo (1x)

Opzoeken
Zoek definities in 1177 woordenboeken en woordenlijsten

Begrotingssaldo

Het begrotingssaldo is het tekort of het overschot over de begroting, uitgedrukt in geld, van een publieke of private instelling. ==Berekening== U staat voor de geplande uitgaven in een jaar, O voor de geplande inkomsten (ontvangsten). Als er meer uitgaven zijn dan inkomsten, spreekt men van een begrotingstekort. Als er meer inkomsten dan uitgaven...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Begrotingssaldo
Geen exacte overeenkomst gevonden.